type-icon

Dataset

Zoeken

8 datasets

 • Acidofiele indicatiewaarde. De Acidofiele indicatiewaarde is een maat voor de locale zuurbelasting en is gebaseerd op het voorkomen van zuurminnende epifytische korstmossen. Hoge waarden geven aan waa...

  Bijgewerkt: 17-01-2021
  Thema: Landbouw
  Data eigenaar: Overijssel
 • type-icon

  Dataset

  Draagkracht

  Het basisbestand is vervaardigd door TNO. Het basisbestand betreft feitelijk een klei- en veenkaart van de provincie Zuid-Holland. Deze geeft een indicatie van de zettingsgevoeligheid van de bodem van...

  Bijgewerkt: 16-01-2021
  Thema: Natuur en milieu
  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland
 • Weergave van de P95 van loodgehalten in categorien (buiten de gemeenten Utrecht en Amersfoort).

  Bijgewerkt: 09-01-2021
  Thema: Natuur en milieu
  Data eigenaar: Provincie Utrecht
 • Het gebruikte basisbestand is vervaardigd door DHV in opdracht van de provincie Zuid-Holland in het kader van een onderzoek naar de diffuse bodemkwaliteit van het landelijk gebied (rapport 'Bodemkwali...

  Bijgewerkt: 09-01-2021
  Thema: Natuur en milieu
  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland
 • Binnen de provincie Zuid-Holland is in mei 2000 gestart met het project 'Bodem in Beeld 2005'. Het project Bodem in Beeld (BIB) vloeit voort uit de landelijke doelstelling uit het Nationaal Milieubele...

  Bijgewerkt: 09-01-2021
  Thema: Natuur en milieu
  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland
 • Binnen de provincie Zuid-Holland is in mei 2000 gestart met het project 'Bodem in Beeld 2005'. Het project Bodem in Beeld (BIB) vloeit voort uit de landelijke doelstelling uit het Nationaal Milieubele...

  Bijgewerkt: 09-01-2021
  Thema: Natuur en milieu
  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland
 • type-icon

  Dataset

  Verzilting

  De gebruikte bestanden zijn vervaardigd door TNO in opdracht van de provincie Zuid-Holland in het kader van een onderzoek naar de verzilting in de provincie (TNO rapport 'bepaling toekomstige verzilt...

  Bijgewerkt: 03-01-2021
  Thema: Natuur en milieu
  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland
 • Binnen de provincie Zuid-Holland is in mei 2000 gestart met het project 'Bodem in Beeld 2005'. Het project Bodem in Beeld (BIB) vloeit voort uit de landelijke doelstelling uit het Nationaal Milieubele...

  Bijgewerkt: 02-01-2021
  Thema: Natuur en milieu
  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland