type-icon

Dataset

Zoeken

3 datasets

 • Aandachtsgebieden voor lood in Zeeland gebaseerd op de gemeentelijke bodemkwaliteitskaarten In gebieden met vooroorlogse bebouwing kunnen in de bodem hoge loodgehalten voorkomen. Hoe ouder de bebouwin...

  Bijgewerkt: 27-09-2020
  Thema: Natuur en milieu
  Data eigenaar: Provincie Zeeland
 • locaties van onderzochte of te onderzoeken bodemverontreining. Inclusief gesaneerde locaties en locaties waaruit onderzoek is gebleken dat er géén sprake is van verontreiniging (vlakken)

  Bijgewerkt: 26-09-2020
  Thema: Natuur en milieu
  Data eigenaar: Provincie Zeeland
 • type-icon

  Dataset

  Sanering grond

  Kaart met contouren van locaties waar een grondsanering heeft plaatsgevonden. Grondsanering kan inhouden dat er verontreinigde grond ontgraven is, of dat de verontreinigde grond is afgedekt met een la...

  Bijgewerkt: 26-09-2020
  Thema: Natuur en milieu
  Data eigenaar: Provincie Zeeland