Dataset

Zoeken

8 datasets

 • Dataset

  Inlaat

  Een inlaatduiker, of kortweg inlaat is een waterstaatkundig kunstwerk, dat in een waterkering is gelegen en dat bedoeld is om (vers) water in een polder te laten. Een inlaat bestaat bijna altijd uit e...

  Data eigenaar: Waterschap Hunze en Aa's
  Bijgewerkt: 17-04-2021
  Thema: Water
 • Een inlaatduiker, of kortweg inlaat is een waterstaatkundig kunstwerk, dat in een waterkering is gelegen en dat bedoeld is om (vers) water in een polder te laten. Een inlaat bestaat bijna altijd uit e...

  Data eigenaar: Waterschap Hunze en Aa's
  Bijgewerkt: 17-04-2021
  Thema: Water
 • Dataset

  Aflaat

  Een aflaat is een waterstaatkundig kunstwerk, dat in de waterkering is gelegen en dat bedoeld is om overtollig water af te voeren.

  Data eigenaar: Waterschap Hunze en Aa's
  Bijgewerkt: 11-04-2021
  Thema: Water
 • Een aflaat is een waterstaatkundig kunstwerk, dat in de waterkering is gelegen en dat bedoeld is om overtollig water af te voeren. Een calamiteitenaflaat wordt specifiek ingezet om een bergingspolder ...

  Data eigenaar: Waterschap Hunze en Aa's
  Bijgewerkt: 11-04-2021
  Thema: Water
 • Gebieden welke door het waterschap Drents Overijsselse Delta zijn geselecteerd en te maken hebben met maaivelddaling. Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, kortweg DAW, is een initiatief van LTO Nederl...

  Data eigenaar: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 11-04-2021
  Thema: Water, Organisatie en beleid
 • Een peilgebied is een waterstaatkundige eenhied, waar een hetzelfde waterpeil wordt beheerd. Het peil kan worden geregeld door een gemaal, stuw of inlaat. Een hoofdstroomgebied is dat deel van stromen...

  Data eigenaar: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 10-04-2021
  Thema: Water, Organisatie en beleid
 • Dataset

  Stuw

  Vaste of beweegbare constructie die dient om het peil bovenstrooms van de constructie te verhogen c.q. te regelen. Herkomst definitie: Aquo

  Data eigenaar: Waterschap Hunze en Aa's
  Bijgewerkt: 10-04-2021
  Thema: Water
 • Dataset

  Sluis

  Een kunstmatige, beweegbare waterkering die de verbinding tussen twee wateren kan afsluiten of openstellen en daartoe van deuren of schuiven is voorzien. Herkomst definitie: Aquo

  Data eigenaar: Waterschap Hunze en Aa's
  Bijgewerkt: 10-04-2021
  Thema: Water