type-icon

Dataset

Zoeken

11 datasets

 • 98 Percentiel contouren met bijbehorende GES waarden bij geur- en/of stankeenheden (Geurbelastingcontouren in ge/m3 of ouE/m3) van bedrijven in de provincie Utrecht. De geurbelasting als gevolg van be...

  Data eigenaar: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 20-02-2021
  Thema: Natuur en milieu, Gezondheidsrisico's
 • Woningen binnen geluidzone van 50 dB(A) Letmaal van gezoneerde industrieterreinen en de woningen met een Hogere Grenswaarde of een Maximaal Toelaatbare Geluidsbelasting (MTG). Als bij een industrieter...

  Data eigenaar: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 20-02-2021
  Thema: Natuur en milieu, Gezondheidsrisico's
 • Clusters (omtreklijn) gebaseerd op gemeentegrenzen. Per cluster zijn de aantallen woningen en gevoelige bestemmingen per GES-score geteld. Bij de gevoelige bestemmingen is onderscheid gemaakt in 3 cat...

  Data eigenaar: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 20-02-2021
  Thema: Natuur en milieu, Gezondheidsrisico's
 • Totaalkaart GES-score contouren voor alle milieuaspecten en bronnen.

  Data eigenaar: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 20-02-2021
  Thema: Natuur en milieu, Gezondheidsrisico's
 • De plaatsgebonden risicocontouren 10-6, als gevolg van bedrijven (inrichtingen en installaties) met risicovolle activiteiten zijn vertaald in GES (gezondheidseffectscreening) contouren. Alle woningen ...

  Data eigenaar: Provincie Groningen
  Bijgewerkt: 20-02-2021
  Thema: Natuur en milieu, Gezondheidsrisico's
 • De plaatsgebonden risicocontour 10-6, als gevolg van bedrijven met risicovolle activiteiten zijn vertaald in GES (gezondheidseffectscreening) contouren en op kaarten weergegeven. Doel is inzicht in k...

  Data eigenaar: Provincie Groningen
  Bijgewerkt: 20-02-2021
  Thema: Natuur en milieu, Gezondheidsrisico's
 • 98 Percentiel contouren met bijbehorende GES waarden bij geur- en/of stankeenheden (Geurbelastingcontouren in ge/m3 of ouE/m3) van bedrijven in de provincie Utrecht. De geurbelasting als gevolg van b...

  Data eigenaar: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 20-02-2021
  Thema: Natuur en milieu, Gezondheidsrisico's
 • In het bestemmingsplan of zonebesluit vastgelegde zone rond het industrieterrein, waarbuiten de etmaalwaarde van de geluidsbelasting ten gevolge van het gezoneerde industrieterrein niet meer dan 50 d...

  Data eigenaar: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 20-02-2021
  Thema: Natuur en milieu, Gezondheidsrisico's
 • Gevoelige bestemmingen binnen geluidzone van 50 dB(A) Letmaal van gezoneerde industrieterreinen. Als bij een industrieterrein een geluidzone van 50 dB geldt dan mag de geluidbelasting buiten de zone n...

  Data eigenaar: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 31-01-2021
  Thema: Natuur en milieu, Gezondheidsrisico's
 • 98 Percentiel contouren met bijbehorende GES waarden bij geur- en/of stankeenheden (Geurbelastingcontouren in ge/m3 of ouE/m3) van bedrijven in de provincie Utrecht. De geurbelasting als gevolg van be...

  Data eigenaar: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 31-01-2021
  Thema: Natuur en milieu, Gezondheidsrisico's