Dataset

179 datasets

 • dataset in excel; in dit onderzoek is gekeken welke afspraken cao’s bevatten die gelijke behandeling van verschillende groepen werknemers kunnen bevorderen

  Data eigenaar: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Rijk)
  Bijgewerkt: 13-09-2021
  Thema:
  • Arbeidsvoorwaarden
 • databestand met gegevens over afstand tot de arbeidsmarkt

  Data eigenaar: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Rijk)
  Bijgewerkt: 13-09-2021
  Thema:
  • Werkgelegenheid
 • dataset 2020; in dit onderzoek is gekeken naar cao-afspraken over de flexibele inzet van de werknemers in dienst van een werkgever en van de inhuur van personeel zoals werknemers met een tijdelijk con...

  Data eigenaar: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Rijk)
  Bijgewerkt: 13-09-2021
  Thema:
  • Arbeidsvoorwaarden
 • dataset in excel. In dit onderzoek is gekeken naar de baten, lasten en reserves van cao-fondsen.

  Data eigenaar: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Rijk)
  Bijgewerkt: 13-09-2021
  Thema:
  • Arbeidsvoorwaarden
 • Dataset

  Preventie 2019

  dataset met informatie over Preventie.

  Data eigenaar: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Rijk)
  Bijgewerkt: 13-09-2021
  Thema:
 • Diverse datasets met statistieken van Onderzoek, Informatie en Statistiek.Thema: Verkeer, Detailniveau: Amsterdam

  Data eigenaar: Gemeente Amsterdam (Gemeente)
  Bijgewerkt: 13-09-2021
  Thema:
  • Verkeer
 • cijfers mbt bovenwettelijke aanvullingen 2018

  Data eigenaar: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Rijk)
  Bijgewerkt: 13-09-2021
  Thema:
  • Werkgelegenheid
 • SZW heeft onderzocht in hoeverre de toegenomen aandacht van sociale partners voor naleving en handhaving is terug te vinden in recent afgesloten principeakkoorden en cao’s. Hiertoe zijn alle 167 bedri...

  Data eigenaar: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Rijk)
  Bijgewerkt: 13-09-2021
  Thema:
 • Dataset

  Motorvoertuigen

  Dataset mbt motorvoertuigen in Utrecht in de jaren 2012 tm 2016. Deze tabel bevat gegevens over het aantal wegvoertuigen op de stand op 1 januari, uitgesplitst naar: voertuigtype (personenauto's, bedr...

  Data eigenaar: Utrecht (Gemeente)
  Bijgewerkt: 13-09-2021
  Thema:
  • Verkeer
 • cijfers mbt krapte op de arbeidismarkt

  Data eigenaar: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Rijk)
  Bijgewerkt: 13-09-2021
  Thema:
  • Werkgelegenheid

Filter je resultaten

Data classificaties (2)
Taal van de metadata (1)