Dataset

Zoeken

2.767 datasets

 • Door plaatsing van een gladheidsmeldsysteem met sensoren in het wegdek in een representatief koud gedeelte van het wegennet in het beheergebied, wordt actuele informatie verkregen over de toestand van...

  Data eigenaar: Gelderland (Provincie)
  Bijgewerkt: 20-09-2021
  Thema: Organisatie en beleid, Transport
 • In dit bestand zijn de geluidscontouren langs provinciale wegen vastgelegd zoals deze zijn berekend voor de EU-geluidskartering, 3e tranche. De Lden-contouren weerspiegelen de situatie voor het peilja...

  Data eigenaar: Noord-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 13-09-2021
  Thema: Organisatie en beleid
 • Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit, dat van kracht is sinds 1 augustus 2009, bevat een pakket aan maatregelen waarmee overal in Nederland tijdig wordt voldaan aan de Europese grenswaa...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 13-09-2021
  Thema: Natuur en milieu
 • Het betreft hier een vlakkenbestand. Na de ijstijden werd het in Nederland warmer en natter, waardoor op sommige plekken dode planten niet afgebroken werden maar zich opstapelden. Na eeuwen van opstap...

  Data eigenaar: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 22-09-2021
  Thema: Cultuur en recreatie, Organisatie en beleid
 • De vroegste objecten(vlakkenbestand) zijn de walburgen. Deze hebben hun oorsprong in de Romeinse tijd of vroege middeleeuwen. Tegenwoordig zijn deze walburgen nog vaak als kern van een dorp of stad zi...

  Data eigenaar: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 22-09-2021
  Thema: Cultuur en recreatie, Organisatie en beleid
 • In de late middeleeuwen werd aan strategisch geplaatste dorpen stadsrechten gegeven, waardoor deze vestingwerken mochten aanleggen. Steden als Deventer, Zwolle en Genemuiden vallen hieronder. De verde...

  Data eigenaar: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 22-09-2021
  Thema: Cultuur en recreatie, Organisatie en beleid
 • De landschappelijke diversiteit in Overijssel heeft als gevolg dat er binnen de provincie verschillende regio’s te onderscheiden zijn met elk een kenmerkend afwateringsstelsel. Bijvoorbeeld de vergrav...

  Data eigenaar: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 21-09-2021
  Thema: Cultuur en recreatie
 • Het betreft hier een vlakkenbestand. In het laaggelegen Nederland is wateroverlast van alle tijden. Om deze wateroverlast te beperken begon de bevolking zich in de Middeleeuwen te beschermen tegen ove...

  Data eigenaar: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 21-09-2021
  Thema: Cultuur en recreatie
 • Verwerving betreft gronden die zijn verworven voor natuurontwikkeling of Recreatie om de Stad. Deze zijn eigendom van de provincie of reeds doorgeleverd aan de eindbeheerder. De gegevens binnen de cat...

  Data eigenaar: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 21-09-2021
  Thema: Organisatie en beleid, Natuur en milieu
 • Inrichting betreft gronden die zijn verworven voor natuurontwikkeling of Recreatie om de Stad. Deze zijn eigendom van de provincie of reeds doorgeleverd aan de eindbeheerder. “Ingericht” betekent dat ...

  Data eigenaar: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 21-09-2021
  Thema: Organisatie en beleid, Natuur en milieu

Filter je resultaten

Status (1)
Toegang (1)
Data classificaties (1)
Taal van de metadata (1)