Dataset

Zoeken

44 datasets

 • Dataset

  Appendage_lijn

  Definitie:Mantelbuis ter bescherming van de transportleiding.

  Data eigenaar: Waterschap Drents Overijsselse Delta
  Bijgewerkt: 22-06-2021
  Thema: Verkeer
 • Definitiezone binnen het gebied dat onder werking van de keur of Wbr valt en die als zodanig in de legger is opgenomenToelichtingHet profiel van vrije ruimte is vaak gedeeltelijk of geheel binnen de b...

  Data eigenaar: Waterschap Drents Overijsselse Delta
  Bijgewerkt: 22-06-2021
  Thema: Verkeer
 • Dataset

  Sluis

  een kunstmatige, beweegbare waterkering die de verbinding tussen twee wateren kan afsluiten of openstellen en daartoe van deuren of schuiven is voorzienHerkomst definitie: Aquo

  Data eigenaar: Waterschap Drents Overijsselse Delta
  Bijgewerkt: 22-06-2021
  Thema: Verkeer
 • Dataset

  Aanlegsteiger

  Definitieeen voorziening om schepen aan te laten meren.Bron: Aquo

  Data eigenaar: Waterschap Drents Overijsselse Delta
  Bijgewerkt: 22-06-2021
  Thema: Verkeer
 • Dataset

  Brug

  Definitiecivielkundige constructie die doorgang verschaft voor voetgangers, dieren, voertuigen en diensten boven obstakels of tussen twee punten op een hoogte boven de grondToelichtingFeitelijk wordt ...

  Data eigenaar: Waterschap Drents Overijsselse Delta
  Bijgewerkt: 22-06-2021
  Thema: Verkeer
 • Dataset

  Bodemval

  Definitiesprong in de bodem van een waterloop.ToelichtingEen bodemval kan een kunstwerk zijn, waarmee een verschil in bodemhoogte wordt opgevangen, om bijvoorbeeld de snelheid van het water te beperke...

  Data eigenaar: Waterschap Drents Overijsselse Delta
  Bijgewerkt: 22-06-2021
  Thema: Verkeer
 • DefinitieWaterkerende stabiliteit verhogende constructie ten behoeve van de dijksterkte.

  Data eigenaar: Waterschap Drents Overijsselse Delta
  Bijgewerkt: 22-06-2021
  Thema: Verkeer
 • Dataset

  Gemaal

  Definitieeen gemaal dient in principe om water van een laag peil naar een hoog peil te brengen, waarvan de noodzaak kan liggen in wateroverschot aan de lage kant (afvoer) of in waterbehoefte in het ge...

  Data eigenaar: Waterschap Drents Overijsselse Delta
  Bijgewerkt: 22-06-2021
  Thema: Verkeer
 • Dataset

  Duiker lijn

  Definitieeen kokervormige constructie met als doel de wederzijdse verbinding tussen oppervlaktewater te waarborgen, waarbij in principe de bodem van de waterloop, in tegenstelling tot die van de brug,...

  Data eigenaar: Waterschap Drents Overijsselse Delta
  Bijgewerkt: 21-06-2021
  Thema: Verkeer
 • DefinitieEen beweegbare constructie met als doel een waterkerende functie te kunnen vervullenToelichtingVoorbeelden van afsluitmiddelen zijn ondermeer: een klep/schuif in een stuw en sluisdeuren in ee...

  Data eigenaar: Waterschap Drents Overijsselse Delta
  Bijgewerkt: 21-06-2021
  Thema: Verkeer