Datasets

1.239 datasets

 • Deze dataset bevat alle ingeschreven kinderopvanglocaties uit het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Per locatie de daarbij behorende detailgegevens (inschrijvingsgegevens, opvangadresgegevens, ho...

  Data eigenaar: Dienst Uitvoering Onderwijs (Rijk)
  Bijgewerkt: 07-04-2022
  Thema:
  • Basisonderwijs
 • IBIS bevat beschrijvende data over de 3.800 Nederlandse bedrijventerreinen: kwantitatief: bruto- en netto oppervlak, aanbod (gemeente/particulier, terstond uitgeefbaar/niet terstond uitgeefbaar), en u...

  Data eigenaar: Interprovinciaal Overleg (Provincie)
  Bijgewerkt: 06-07-2022
  Thema:
  • Ruimte en infrastructuur
 • Geanonimiseerde Open Data set Handelsregister van de Kamer van Koophandel

  Data eigenaar: Kamer van Koophandel (Rijk)
  Bijgewerkt: 07-04-2022
  Thema:
  • Ondernemen
 • De Leefbaarometer is een instrument dat tot op laag schaalniveau (rastervierkanten van 100 x 100 meter) een inschatting geeft van de leefbaarheid. Het instrument doet dat op basis van een groot aantal...

  Data eigenaar: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Rijk)
  Bijgewerkt: 11-05-2022
  Thema:
  • Huisvesting
 • Hier vindt u de kleinverbruiksgegevens van Enexis en Endinet per jaar, een nadere toelichting over hoe u de gegevens kunt uitlezen en de ‘Disclaimer open data’. De Enexis open databestanden zijn in .c...

  Data eigenaar: Enexis (Overig)
  Bijgewerkt: 07-04-2022
  Thema:
  • Energie
 • Dataset

  OVL Lelystad

  Openbare verlichting van de gemeente Lelystad

  Data eigenaar: Lelystad (Gemeente)
  Bijgewerkt: 07-04-2022
  Thema:
  • Ruimte en infrastructuur
 • Index van statische en dynamische parkeerinformatie van Nederlandse gemeenten en private partijen

  Data eigenaar: RDW (Dienst Wegverkeer) (Rijk)
  Bijgewerkt: 10-07-2022
  Thema:
  • Verkeer
 • Het Kadaster heeft belangrijke vastgoedinformatie. Iedere maand publiceren wij cijfers over onder andere woningverkopen, hypotheken, executieveilingen, agrarische grond en schepen in ons Vastgoed Dash...

  Data eigenaar: Dienst voor het kadaster en de openbare registers (Rijk)
  Bijgewerkt: 06-04-2022
  Thema:
  • Ruimtelijke ordening
 • Overzicht van lichtmasten binnen de Gemeente Dronten.

  Data eigenaar: Dronten (Gemeente)
  Bijgewerkt: 07-04-2022
  Thema:
  • Openbare orde en veiligheid
  • Verkeer
 • Dataset

  Parkeervakken

  Alle parkeervakken voor straatparkeren in Amsterdam zijn beschikbaar als WFS en WMS. Deze vakken bevatten naast de normale parkeerplaatsen ook de speciale parkeerplaatsen zoals: - Invalideparkeerp...

  Data eigenaar: Gemeente Amsterdam (Gemeente)
  Bijgewerkt: 10-06-2022
  Thema:
  • Verkeer

Filter je resultaten