Dataset

Zoeken

1.592 datasets

 • De speellocatiekaart bevat informatie over de verschillende soorten speellocaties in de stad in beheer en onderhoud bij Cluster Openbare Ruimte van de Gemeente Arnhem.de dataset bevat informatie over ...

  Data eigenaar: Arnhem (Gemeente)
  Bijgewerkt: 19-09-2021
  Thema: Recreatie
 • In het centrum van Arnhem liggen vijf parkeergarages. Drie van die garages zijn in eigendom van de gemeente Arnhem. Dat zijn de garages Musis, Centraal en Rozet. De transactiedata van deze drie parkee...

  Data eigenaar: Arnhem (Gemeente)
  Bijgewerkt: 19-09-2021
  Thema: Weg
 • Dataset

  Grenzen Arnhem

  De wijk en buurtgrenzen van gemeente Arnhem volgens CBS.En de gebiedsgrenzen van de acht gebieden van de wijkteams Arnhem.

  Data eigenaar: Arnhem (Gemeente)
  Bijgewerkt: 19-09-2021
  Thema: Organisatie en beleid
 • Bij vorst en sneeuw kan het glad zijn in Arnhem. De gemeente doet haar best om de wegen zo goed mogelijk sneeuw- en ijsvrij te houden. De gemeente Arnhem heeft wegen en fietspaden verdeeld in verschil...

  Data eigenaar: Arnhem (Gemeente)
  Bijgewerkt: 19-09-2021
  Thema: Verkeer
 • Bodemonderzoek Een bodemonderzoek wordt aangeduid via de projectnaam (BIS-code). Verder worden onder meer enkele kenmerken alsmede enkele conclusies van het onderzoek in het gegevensoverzicht aangedui...

  Data eigenaar: Arnhem (Gemeente)
  Bijgewerkt: 19-09-2021
  Thema: Bodem
 • Grond gevalcontouren Grondwater gevalcontouren Verontreinigingstype kan grond of grondwater zijn, qua type contour zijn gevalscontour (beschikt), sanering of restverontreiniging te onderscheiden. Via ...

  Data eigenaar: Arnhem (Gemeente)
  Bijgewerkt: 19-09-2021
  Thema: Bodem
 • Beschrijving: Locaties van openbare toiletten Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige doeleinden Mogelijkheden: Deze dataset is geschikt voor het inzichtelijk ...

  Data eigenaar: Gemeente 's-Gravenhage (Gemeente)
  Bijgewerkt: 19-09-2021
  Thema: Cultuur en recreatie
 • Een voorbeeldkaart met geografische informatie van de verkooppunten, parkeergarages en P&R plaatsen.

  Data eigenaar: RDW (Dienst Wegverkeer) (Rijk)
  Bijgewerkt: 19-09-2021
  Thema: Verkeer
 • Overzichtskaart inzamelmiddelen huishoudelijk afval Overzichtskaart van de voorzieningen die in Arnhem staan voor de inzameling van: huishoudelijk restafval, glas, papier, textiel en PMD. Kwaliteitsbe...

  Data eigenaar: Arnhem (Gemeente)
  Bijgewerkt: 19-09-2021
  Thema: Afval
 • De bomenkaart bevat informatie over de vrijstaande bomen in de stad in beheer en onderhoud bij Cluster Openbare Ruimte van de Gemeente Arnhem. Het betreft de vrijstaande bomen in de wijk en stedelijke...

  Data eigenaar: Arnhem (Gemeente)
  Bijgewerkt: 19-09-2021
  Thema: Natuur- en landschapsbeheer

Filter je resultaten

Taal van de metadata (1)