Dataset

Zoeken

581 datasets

 • Dataset

  Stiltegebieden

  Het begrip stiltegebied vindt zijn oorsprong in de Wet geluidhinder (Staatsblad, 1979). Stiltegebieden waren daarin gedefinieerd als gebieden waarin de geluidbelasting door toedoen van menselijke acti...

  Data eigenaar: Interprovinciaal Overleg (Provincie)
  Bijgewerkt: 26-09-2021
  Thema: Natuur en milieu
 • De regels van Interim Omgevingsverordening zijn erop gericht om te voorkomen dat in het rivierbed ontwikkelingen plaats vinden die het stroomvoerend en bergend vermogen van de rivier aantasten. Het ri...

  Data eigenaar: Noord-Brabant (Provincie)
  Bijgewerkt: 26-09-2021
  Thema: Water, Ruimtelijke ordening
 • Dataset

  Sluis restant

  waterdeur, -schuif of -klep om twee wateren met elkaar in verbinding te brengen of van elkaar af te sluiten. In de meeste gevallen gaat het om afwaterings- of suatiesluizen, daarnaast om schutsluizen ...

  Data eigenaar: Provincie Zeeland (Provincie)
  Bijgewerkt: 26-09-2021
  Thema: Cultuur en recreatie
 • Dataset

  WBB Vlakken

  Overheden ontvangen bij het uitvoeren van hun wettelijke taken veel informatie over de bodem. Voldoet de bodemkwaliteit niet aan de wet en vormt verontreiniging een bedreiging voor mens, dier of ecosy...

  Data eigenaar: Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO (Overig)
  Bijgewerkt: 26-09-2021
  Thema: Natuur en milieu, Bodem, Economie, Ruimtelijke ordening
 • De provincie geeft ook de ambities weer voor de ontwikkeling van de landschapskwaliteit in de gebiedspaspoorten. Nieuwe ontwikkelingen kunnen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van nieuwe en geb...

  Data eigenaar: Noord-Brabant (Provincie)
  Bijgewerkt: 26-09-2021
  Thema: Ruimtelijke ordening
 • GIS-data die gebruikt wordt t.b.v. GeoWebapplicatie Zuidplaspolder, ter ondersteuning van de planvorming in het betreffende gebied en communicatie binnen het IRP (integrale ruimtelijke projecten).

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 26-09-2021
  Thema: Landbouw, Natuur en milieu, Ruimtelijke ordening, Industrie
 • GIS-data die gebruikt wordt t.b.v. GeoWebapplicatie Zuidplaspolder, ter ondersteuning van de planvorming in het betreffende gebied en communicatie binnen het IRP (integrale ruimtelijke projecten).

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 26-09-2021
  Thema: Landbouw, Natuur en milieu, Ruimtelijke ordening, Industrie
 • Dit bestand bevat de fietsoversteken. Om het aantal fietsers per fietsoversteek inzichtelijk te krijgen zijn fiets-tellingen uitgevoerd op de (fiets)oversteeklocaties. De tellingen zijn uitgevoerd in ...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 26-09-2021
  Thema: Ruimtelijke ordening, Transport
 • Projecten uit het Netwerkprogramma Brabantstad Bereikbaar - Punt

  Data eigenaar: Noord-Brabant (Provincie)
  Bijgewerkt: 26-09-2021
  Thema: Transport
 • De laag historische bouwkunde catalogus bevat 45 historisch bouwkundige objecten (molen, boerderij, sluis, brug etc.) geselecteerd uit de ObjectenDataBank in beheer bij de RACM. In de OBD staan alle h...

  Data eigenaar: Rijkswaterstaat (Rijk)
  Bijgewerkt: 26-09-2021
  Thema: Natuur en milieu

Filter je resultaten

Status (1)
Taal van de metadata (2)