Datasets

118 datasets

 • Koolstofdioxide (CO2) emissies naar lucht uit alle bronnen in 2014 in kg/km2 per jaar. Emissieregistratie 1990 - 2014. (vastgesteld 2016)

  Data eigenaar: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Bijgewerkt: 06-04-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • In het kader van de Kyoto verplichting en Europese gelijksoortige verplichting gerapporteerde emissie van broeikasgassen vanuit Nederland in het CRF-format

  Data eigenaar: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Bijgewerkt: 06-04-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • U ziet hier de hooikoortsverwachting voor vandaag/morgen/overmorgen voor mensen met een graspollen allergie. Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) werkt deze verwachting twee keer per dag bij ...

  Data eigenaar: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Bijgewerkt: 08-06-2022
  Thema:
  • Gezondheidsrisico's
 • Wat ziet u: De kaart toont de ligging van gebieden met potentiele natuurlijke plaagbestrijding in landbouwgewassen met natuurlijke vijanden. De gebieden zijn weergegeven als zones rondom kleine landsc...

  Data eigenaar: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Bijgewerkt: 26-05-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Deze kaart geeft een beeld waar de bomen staan in Nederland. Alle bomen, hoger dan 2,5 meter, worden weergegeven in een rasterkaart met een resolutie van 10x10 meter. Hierbij worden de bomen uitgedruk...

  Data eigenaar: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Bijgewerkt: 26-05-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • In deze kaart zijn de meetlocaties te zien die door het RIVM bemonsterd zijn ten behoeve van het onderzoek naar de afleiding van de definitieve achtergrondwaarde PFAS in landbodem. De kaart laat meetw...

  Data eigenaar: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Bijgewerkt: 26-05-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Wat is er te zien? Op de kaart staat de potentiele hoeveelheid grasmaaisel (ton per jaar) die uit natuur beschikbaar kan komen geagreegeerd op gemeenteniveau. Wat is de waarde? De kaart geeft de hoeve...

  Data eigenaar: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Bijgewerkt: 26-05-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Wat ziet u? Deze kaart laat de potentiële vastlegging van koolstof in de bodem zien bij uitvoering van de maatregel akkerrandenbeheer. Bij deze maatregel wordt een deel van de akker (3%) niet meer geb...

  Data eigenaar: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Bijgewerkt: 26-05-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • In deze kaart zijn de meetlocaties te zien die door het RIVM bemonsterd zijn ten behoeve van de afleiding van de achtergrondwaarde PFAS in landbodem. De kaart laat meetwaarden zien van PFOS in de bove...

  Data eigenaar: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Bijgewerkt: 26-05-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Wat is er te zien? Op de kaart staat de potentiele hoeveelheid bermmaaisel (ton per jaar) langs wegen buiten de bebouwde kom in een gemeente. De hoeveelheid bermmaaisel is berekend op basis van gegeve...

  Data eigenaar: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Bijgewerkt: 26-05-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu