Datasets

118 datasets

 • Wat ziet u? Deze kaart laat de bodem koolstofvoorraad in de bovenste 30 cm van de bodem zien voor heel Nederland, gebaseerd op de combinaties van landgebruik en bodemtype. Deze kaart geeft een goed ov...

  Data eigenaar: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Bijgewerkt: 26-05-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Op de kaart ziet u het aantal kinderen (2-6 jaar) per km2 dat in oudere woningen woont en daardoor mogelijk aan meer lood staat blootgesteld. Vóór 1945 zijn in woningen vooral loden drinkwaterleidinge...

  Data eigenaar: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Bijgewerkt: 26-05-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Genexpressie in keratinocyten na blootstelling aan sensibiliserende of irriterende stoffen

  Data eigenaar: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Bijgewerkt: 07-04-2022
  Thema:
  • Gezondheidsrisico's
 • U ziet hier de hooikoortsverwachting voor vandaag/morgen/overmorgen voor mensen met een graspollen allergie. Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) werkt deze verwachting twee keer per dag bij ...

  Data eigenaar: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Bijgewerkt: 08-06-2022
  Thema:
  • Gezondheidsrisico's
 • In deze kaart zijn de meetlocaties te zien die door het RIVM bemonsterd zijn ten behoeve van het onderzoek naar de afleiding van de definitieve achtergrondwaarde PFAS in landbodem. De kaart laat meetw...

  Data eigenaar: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Bijgewerkt: 26-05-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • In deze kaart zijn de meetlocaties te zien die door het RIVM bemonsterd zijn ten behoeve van het onderzoek naar de afleiding van de achtergrondwaarde PFAS in landbodem. De kaart laat meetwaarden zien ...

  Data eigenaar: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Bijgewerkt: 26-05-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Genexpressie in longen van volwassen en oude muizen na infectie met RSV

  Data eigenaar: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Bijgewerkt: 07-04-2022
  Thema:
  • Gezondheidsrisico's
 • Wat is er te zien? Op de kaart staat de potentiele hoeveelheid grasmaaisel (ton per jaar) die uit natuur beschikbaar kan komen geagreegeerd op gemeenteniveau. Wat is de waarde? De kaart geeft de hoeve...

  Data eigenaar: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Bijgewerkt: 26-05-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Genexpressie in lever bij verschillende soorten verstoring van het dag-nachtritme

  Data eigenaar: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Bijgewerkt: 07-04-2022
  Thema:
  • Gezondheidsrisico's
 • RIVM zal in de komende periode datasets met voedselconsumptiepeilingen openbaar maken.

  Data eigenaar: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Bijgewerkt: 07-04-2022
  Thema:
  • Voeding