Dataset

Zoeken

104 datasets

 • dataset in excel

  Data eigenaar: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Rijk)
  Bijgewerkt: 21-09-2021
  Thema: Arbeidsvoorwaarden
 • dataset met gegevens over flexibele beloning 2019

  Data eigenaar: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Rijk)
  Bijgewerkt: 21-09-2021
  Thema: Arbeidsvoorwaarden
 • dataset met gegevens over bovenwettelijke aanvullingen BWA 2019. In dit onderzoek is gekeken naar cao-afspraken op basis waarvan werknemers bij ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid een aanvul...

  Data eigenaar: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Rijk)
  Bijgewerkt: 20-09-2021
  Thema: Arbeidsvoorwaarden
 • dataset met gegevens over oudere werknemers 2019

  Data eigenaar: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Rijk)
  Bijgewerkt: 20-09-2021
  Thema: Werkgelegenheid
 • data per onderneming/ bedrijfstak

  Data eigenaar: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Rijk)
  Bijgewerkt: 20-09-2021
  Thema: Arbeidsvoorwaarden, Werkgelegenheid
 • dataset in excel. In dit onderzoek is gekeken naar cao-afspraken waarin voor bepaalde groepen werknemers of voor bepaalde functies wordt afgeweken van de ketenbepaling.

  Data eigenaar: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Rijk)
  Bijgewerkt: 20-09-2021
  Thema: Arbeidsvoorwaarden
 • datasets met gegevens van onderzoek naar het niveau van de laagste loonschalen in cao's ten opzichte van het wettelijk minimumloon in 2018 en 2019.

  Data eigenaar: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Rijk)
  Bijgewerkt: 20-09-2021
  Thema: Arbeidsvoorwaarden
 • dataset in excel

  Data eigenaar: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Rijk)
  Bijgewerkt: 20-09-2021
  Thema: Arbeidsvoorwaarden
 • dataset met gegevens over cao's in Nederland 2019. In dit onderzoek is gekeken naar het aantal cao’s in Nederland, naar soort en type cao en naar het aantal werknemers dat er onder valt.

  Data eigenaar: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Rijk)
  Bijgewerkt: 20-09-2021
  Thema: Arbeidsvoorwaarden
 • dataset met gegevens over flexibele arbeidsrelaties 2019

  Data eigenaar: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Rijk)
  Bijgewerkt: 20-09-2021
  Thema: Werkgelegenheid

Filter je resultaten

Bestuurslaag (1)
Taal van de metadata (1)
Community (1)