type-icon

Dataset

Zoeken

25 datasets

 • In de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk wordt de Kamer een integraal en samenhangend overzicht gegeven van de ontwikkelingen die zich het afgelopen jaar binnen het Rijk en de rijksdienst op het gebi...

  Bijgewerkt: 09-01-2021
  Thema: Rijksoverheid
  Data eigenaar: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • PIVA (Persoonsinformatie Voorziening Caribisch Nederland). Deze dataset is niet beschikbaar voor hergebruik. De reden hiervoor is benoemd in art. 10 van de Wet Openbaarheid Bestuur: ‘De eerbiediging...

  Bijgewerkt: 09-01-2021
  Thema: Bestuur
  Data eigenaar: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Bureau ABD publiceert jaarlijks geaggregeerde informatie over personeelssamenstelling, vacatures, mobiliteit, etc. van de ABD-doelgroep. Staat op www.algemenebestuursdienst.nl. De onderliggende data z...

  Bijgewerkt: 09-01-2021
  Thema: Bestuur
  Data eigenaar: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • type-icon

  Dataset

  WoON

  Basisonderzoek woningmarkt 2006, 2009, 2012, 2015. Het eerstvolgende woononderzoek (2018) wordt momenteel verwerkt en komt in april bij de bekendmaking van de resultaten op het WoON-congres beschikbaa...

  Bijgewerkt: 09-01-2021
  Thema: Huren en verhuren
  Data eigenaar: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • In de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk wordt de Kamer een integraal en samenhangend overzicht gegeven van de ontwikkelingen die zich het afgelopen jaar binnen het Rijk en de rijksdienst op het gebi...

  Bijgewerkt: 03-01-2021
  Thema: Rijksoverheid
  Data eigenaar: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • De verzameling van producten en diensten (collectienaam: Samenwerkende Catalogi) die worden aangeboden door de Nederlandse overheid. Bijvoorbeeld het aanvragen van een vergunning, het doen van een mel...

  Bijgewerkt: 03-01-2021
  Thema: Gemeenten
  Data eigenaar: KOOP (Netherlands publication office)
 • In de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk wordt de Kamer een integraal en samenhangend overzicht gegeven van de ontwikkelingen die zich het afgelopen jaar binnen het Rijk en de rijksdienst op het gebi...

  Bijgewerkt: 03-01-2021
  Thema: Rijksoverheid
  Data eigenaar: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Bevat de adresgegevens, telefoonnummers en webadressen van alle Nederlandse overheidsorganisaties (o.a. ministeries, gemeenten, provincies en waterschappen) in een downloadbaar XML-bestand. Het bestan...

  Bijgewerkt: 02-01-2021
  Thema: Rijksoverheid
  Data eigenaar: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • In de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk wordt de Kamer een integraal en samenhangend overzicht gegeven van de ontwikkelingen die zich het afgelopen jaar binnen het Rijk en de rijksdienst op het gebi...

  Bijgewerkt: 02-01-2021
  Thema: Rijksoverheid
  Data eigenaar: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Overzicht van mutaties BZK-personeel: in- en uitdiensttredingen, inhuur externen BZK (gegevens afkomstig uit PMS/IDM). Deze dataset is niet beschikbaar voor hergebruik. De reden hiervoor is benoemd ...

  Bijgewerkt: 02-01-2021
  Thema: Bestuur
  Data eigenaar: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Filter je resultaten