type-icon

Dataset

Zoeken

66 datasets

 • 98 Percentiel contouren met bijbehorende GES waarden bij geur- en/of stankeenheden (Geurbelastingcontouren in ge/m3 of ouE/m3) van bedrijven in de provincie Utrecht. De geurbelasting als gevolg van be...

  Data eigenaar: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 20-02-2021
  Thema: Natuur en milieu, Gezondheidsrisico's
 • Woningen binnen geluidzone van 50 dB(A) Letmaal van gezoneerde industrieterreinen en de woningen met een Hogere Grenswaarde of een Maximaal Toelaatbare Geluidsbelasting (MTG). Als bij een industrieter...

  Data eigenaar: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 20-02-2021
  Thema: Natuur en milieu, Gezondheidsrisico's
 • Clusters (omtreklijn) gebaseerd op gemeentegrenzen. Per cluster zijn de aantallen woningen en gevoelige bestemmingen per GES-score geteld. Bij de gevoelige bestemmingen is onderscheid gemaakt in 3 cat...

  Data eigenaar: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 20-02-2021
  Thema: Natuur en milieu, Gezondheidsrisico's
 • Bedrijventerreinenbestand Zeeland gebaseerd op vastgestelde en onherroepelijke bestemmingsplannen.

  Data eigenaar: Provincie Zeeland
  Bijgewerkt: 20-02-2021
  Thema: Ruimtelijke ordening
 • Op deze gezondheidskaart is te zien waar het geluid afkomstig van de geluidgezoneerde industrieterreinen (situatie 2009) de leefomgevingskwaliteit en dus de gezondheid nadelig kan beïnvloeden. Deze ka...

  Data eigenaar: Noord-Brabant
  Bijgewerkt: 20-02-2021
  Thema: Natuur en milieu, Gezondheidsrisico's
 • Totaalkaart GES-score contouren voor alle milieuaspecten en bronnen.

  Data eigenaar: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 20-02-2021
  Thema: Natuur en milieu, Gezondheidsrisico's
 • Lijst van actuele vestigingen in de provincie Zuid-Holland met daaraan toegevoegd de maximale milieucategorieën.

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland
  Bijgewerkt: 20-02-2021
  Thema: Economie
 • Dit bestand bevat zeehaventerreinen zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. Wij hebben twee belangrijke zeehaventerreinen: Eemshaven en Delfzijl/Oosterhorn. Delfzijl he...

  Data eigenaar: Provincie Groningen
  Bijgewerkt: 20-02-2021
  Thema: Economie, Transport
 • Dit is een weergave van de begrenzing van de vijf gezoneerde industrieterreinen van regionaal belang in Noord-Holland. Voor deze gebieden zijn geluidszones gedefinieerd, begrensd door 50dB(A). Zie hie...

  Data eigenaar: Noord-Holland
  Bijgewerkt: 20-02-2021
  Thema: Organisatie en beleid
 • Gegevens over bestaande en geplande werklocaties (bedrijventerreinen en kantoorlocaties) worden jaarlijks door de provincie NH verzameld. De bron is grotendeels een enquête onder gemeenten. Een selec...

  Data eigenaar: Noord-Holland
  Bijgewerkt: 20-02-2021
  Thema: Economie

Filter je resultaten

Status (1)
Data classificaties (2)
Taal van de metadata (1)