1 zoekresultaten

  • Cultuur en recreatie Afgegraven Dijk

    tracé van vroegere dijk. Het tracé kan een weg, sloot of ander lijnvormig element zijn. (NB dijken waarvan zowel het profiel als het tracé zijn verdwenen, zijn niet in de CHS opgenomen).

    Organisatie: Zeeland
    Onderwerpen: cultuurhistorie dijken trac-- vroegere

    OGC:WMS OGC:WFS

Tags : trac--

Status van de dataset

Data eigenaar

Thema

High value dataset

Referentiedata

Landelijk dekkend

Basisregister

Taal van de metadata