1 zoekresultaten

  • Natuur en milieu Faunaknelpunten - werkkaart

    Inventarisatie van knelpunten die ontstaan doordat gemeentewegen EHS en trekroutes van dieren kruisen. Het gaat om nog op te lossen, deels opgeloste en geheel opgeloste knelpunten.Waar wegen van natuu...

    Organisatie: Drenthe
    Onderwerpen: ehs faunapassages gemeentewegen

    OGC:WMS OGC:WFS

Tags : faunapassages

Status van de dataset

Data eigenaar

Thema

High value dataset

Referentiedata

Landelijk dekkend

Basisregister

Taal van de metadata