3 zoekresultaten

 • Natuur en milieu Welstandskaart

  Wilt u iets nieuws bouwen of een gebouw aanpassen en heeft u daarvoor een omgevingsvergunning nodig? Dan wordt uw plan getoetst aan eisen van welstand. Dat betekent dat een commissie kijkt of het bouw...

  Organisatie: Ede
  Onderwerpen: bouwen welstandsnota

  OGC:WMS

 • Bodem Draagkracht - Minimale funderingsdiepte

  De diepteligging van het Pleistocene zand geeft vaak, maar niet altijd aan wat de minimale lengte van funderingspalen zal moeten zijn. De provincie Utrecht heeft een kaart laten vervaardigen waarin de...

  Organisatie: Deltares
  Onderwerpen: bouwen fundering ondergrond

  OGC:WMS OGC:WFS GML ATOM ZIP

 • Ruimte en infrastructuur Hotel kansengebieden

  Deze kansenkaart hoort bij de Regionale Hotelstrategie 2016-2022. De kansenkaart laat kansrijke gebieden zien voor hotelontwikkeling, die de gemeente extra onder de aandacht wil brengen. De gebieden z...

  Organisatie: Amsterdam
  Onderwerpen: bouwen hotels kansengebieden kansenkaart

  CSV HTML

Tags : bouwen

Status van de dataset

High value dataset

Referentiedata

Landelijk dekkend

Basisregister

Taal van de metadata