type-icon

Dataset

voorzieningen wmo per periode (details op aanvraag)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Gemeente Zaanstad
Bijgewerkt 21-02-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Gepubliceerd Ja
  • Beschrijving
  • Documentatie (1)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

###Beschrijving van de data

  • Beschrijving: Aantal WMO indicaties per maand per wijk, buurt, aanbieder en type zorg.
  • Mogelijkheden: De data toont de indicaties, verplichtingen en betalingen per maand per wijk, buurt en aanbieder vanaf 1-1-2015 t/m heden.

###Het databestand bevat de volgende velden:
* __actief__: Actieve zorg in de huidige periode
* __id_indicatie__: Versleuteld nummer van de voorziening
* __periode__: Periode waarop de zorg betrekking heeft.
* __periode_start__: Periode waarin de zorg gestart is.
* __periode_eind__: Periode waarin de zorg beëindigd is.
* __instroom__: Gestarte zorg in de aangegeven periode
* __in_periode__: Actieve zorg in de aangegeven periode
* __primo__: Actieve zorg aan het begin van de aangegeven periode
* __ultimo__: Actieve zorg aan het eind van de aangegeven periode
* __uitstroom__: Beëindigde zorg in de aangegeven periode
* __verplichting__: Bedrag van de verplichting in eurocenten
* __betaald__: Bedrag van de betaling in eurocenten
* __aanbieder__: De naam van de zorgaanbieder
* __aard_zorg__: Aard van de zorg, Natura of PGB
* __agb_nr__: Unieke nummer van zorgaanbieder
* __beoordeling_soort__: Soort beoordeling: nieuw of herbeoordeling
* __binnenkomst__: Wijze van binnenkomst van de aanvraag
* __dd_aanvraag__: Datum van aanvraag
* __dd_indicatie_begin__: Begindatum van het recht op de voorziening
* __dd_indicatie_eind__: Einddatum van het recht op de voorziening
* __dd_onderzoek_melding__: Datum invoer medische gegevens
* __eenheid__: Eenheid waarin het geleverde product is geïndiceerd
* __frequentie__: Frequentie waarin het geleverde product is geïndiceerd
* __gemeentekode__: Code van de leverende gemeente
* __hoofdgroep_code__: Afkorting van de hoofdgroep van de geleverde zorg
* __id_besluit__: Versleuteld nummer van het genomen besluit
* __indicatie_actief__: Is de zorg in de huidige periode actief: ja of nee
* __product__: Omschrijving van het geleverde product
* __product_code__: Afkorting van het geleverde product
* __reden_intrekking__: De reden die de gemeente heeft opgegeven waarom een indicatie is ingetrokken
* __reden_intrekking_code__: De code van de reden die de gemeente heeft opgegeven waarom een indicatie is ingetrokken
* __regeling_code__: Code van de regeling waar het product onder valt, WMO
* __regeling_verkort__: Regeling waar het product onder valt, WMO
* __soort_voorziening__: Soort voorziening
* __soort_voorziening_code__: Code van de soort voorziening
* __verwijzer_naam__: Naam van de verwijzer
* __verwijzer_type__: Type verwijzer (b.v. huisarts, school etc)
* __volume__: Hoeveelheid waarin het geleverde product is geïndiceerd
* __hoofdgroep__: Type zorg binnen de regeling
* __product_categorie__: Categorie van het product binnen de regeling
* __profiel__: Het zorgprofiel binnen de groep
* __id_persoon__: Versleuteld nummer van de BSN
* __gemeente__: Naam van de leverende gemeente
* __woonplaats__: De woonplaats van de cliënt.
* __wijk_naam__: De wijk waarin de cliënt woonachtig is
* __wijkteam_naam__: Het wijkteam waar de cliënt onder valt
* __buurt_naam__: De buurt waarin de cliënt woonachtig is
* __postcode__: Postcode van de cliënt
* __huisnummer__: Huisnummer van de cliënt
* __timestamp__: Datum van de aanmaak van de tabel

Bestemmingspagina: https://ckan.dataplatform.nl/dataset/voorzieningen-wmo-per-periode-details-op-aanvraag

Contactinformatie
Naam: Dataplatform
E-mail: support@civity.nl

Documentatie

voorzieningen wmo per periode (op aanvraag)

Documentatie TXT CC-0 (1.0)

Deze dataset kunt u aanvragen met bovenstaand aanvraagformulier.