Dataset

RUDIFUN

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Utrecht (Gemeente)
Bijgewerkt 15-11-2022
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Ruimte en infrastructuur
Toegang Publiek
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

Het PBL heeft een methode ontwikkeld om de berekening van ruimtelijke dichtheden uitgedrukt in FSI (Floor Space Index) en GSI (Ground Space Index) en hun afgeleiden L (Layers) en OSR (Open Space Ratio) geautomatiseerd en zo landsdekkend op een generieke wijze te berekenen. Deze indexen worden, op de schaalniveaus van bouwblok, buurt, wijk en gemeente aangeboden in de RUDIFUN-dataset. In deze versie is het schaalniveau nog verder verfijnd. Bovendien kan er met de nieuwe dataset worden teruggekeken in de tijd zodat we kunnen monitoren waar de ruimtelijke dichtheden zijn toe- of afgenomen en deze veranderingen vervolgens kunnen relateren aan andere stedelijke dossiers.

De verschillende dataformaten zijn ESRI filegeodatabase (fgdb) voor heel Nederland en Shapefiles (shp) per provincie

Lees meer over de data set in het RUDIFUN Rapport (de link download een PDF, 10MB): https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2022-rudifun-2022-ruimtelijke-dichtheden-en-functiemenging-in-nederland_4150.pdf

Toelichting van de dataset: https://dataportaal.pbl.nl/downloads/RUDIFUN2/RUDIFUN2_Toelichting_dataset_ruimtelijke_dichtheden.xlsx

Disclaimer: Deze dataset word binnen de gemeente Utrecht gebruikt voor verschillende doelen. Als gevolg van fouten en onvolkomenheden in de gebruikte bronbestanden en door de geautomatiseerde werkwijze, kunnen er foutieve dichtheden zijn berekend. Er kunnen dus fouten in de bestanden zitten. Raadpleeg voor de disclaimer en beperkingen van de resultaten ook paragraaf 2.5 van de rapportage van PBL. Deze dataset wordt niet door Gemeente Utrecht beheert, dus niet verantwoordelijk voor het bijhouden van de data set.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Documentatie

RUDIFUN Dataset

Onbekend CC-BY (4.0)
Download: https://dataportaal.pbl.nl/downloads/RUDIFUN2/

Dataset van PBL. Link brengt u naar een pagina met download opties van de dataset.