type-icon

Dataset

Uitkeringen per periode (details op aanvraag)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Gemeente Zaanstad
Bijgewerkt 20-02-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Gepubliceerd Ja
  • Beschrijving
  • Documentatie (1)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

  • Beschrijving: Alle uitkeringen levensonderhoud (bijstandsuitkering) vanaf 1-1-2015.

###Het gaat hierbij om de volgende regelingen:
* __PARTICIPATIEWET Inkomen:__ PARTICIPATIEWET Inkomen, voorheen Wet Werk en Bijstand (WWB).
* __IOAW:__ Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers. Sinds de komst van de WIA geldt de IOAW niet meer voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.
* __IOAZ:__ inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen van wie het inkomen duurzaam minder bedraagt dan het sociaal minimum en die als gevolg daarvan het bedrijf of beroep hebben beëindigd.
* __BBZ:__ Bijzondere Bijstand Zelfstandigen.

###Het databestand bevat de volgende velden:
* __id_persoon__: Versleuteld nummer van de BSN
* __id_dossier__: Versleuteld nummer van het dossier
* __gemeente__: De gemeente waarin de cliënt woonachtig is
* __wijk__: De wijk waarin de cliënt woonachtig is
* __buurt__: De buurt waarin de cliënt woonachtig is
* __clienttype__: Clienttype: cliënt of partner
* __doelgroep_buig__: doelgroep_buig: Doelgroep BUIG: ja of nee
* __dossier_datum_start__: Startdatum van de uitkering
* __dossier_datum_eind__: Einddatum van de uitkering
* __groep__: Soort aanvraag
* __regeling__: Regeling: PW of IAOW/Z
* __leefvorm__: Leefvorm van de cliënt
* __instroom_reden__: Reden van instroom in de uitkering
* __uitstroom_reden__: Reden van uitstroom uit de uitkering
* __periode__: Periode waarop de uitkering betrekking heeft
* __eurocent_basisbedrag__: Basisbedrag in eurocenten
* __eurocent_toeslag__: Toeslag in eurocenten
* __eurocent_verlaging__: Verlaging in eurocenten
* __eurocent_maatregel__: Maatregel in eurocenten
* __eurocent_inkomsten__: Inkomsten in eurocenten
* __eurocent_inkomsten_arbeid__: Inkomsten uit arbeid in eurocenten
* __eurocent_totaal__: Totale uitkering in eurocenten
* __aantal_instroom__: Indicatie of uitkering gestart is in de aangegeven periode
* __aantal_in_periode__: Indicatie of uitkering actief is in aangegeven periode
* __aantal_primo__: Indicatie of uitkering aan het begin van de aangegeven periode actief is
* __aantal_ultimo__: Indicatie of uitkering aan het eind van de aangegeven periode actief is
* __aantal_uitstroom__: Indicatie of uitkering beëindigd is in de aangegeven periode

Bestemmingspagina: https://ckan.dataplatform.nl/dataset/uitkeringen-per-periode-detail

Contactinformatie
Naam: Dataplatform
E-mail: support@civity.nl

Documentatie

Uitkeringen per periode (op aanvraag)

Documentatie TXT CC-0 (1.0)

Deze dataset kunt u aanvragen met bovenstaand aanvraagformulier.