type-icon

Dataset

Provincie Friesland: Inventarisatie datasets Provincie Fryslân 2016

Permanente linkGekopiëerd
Eigenaar Overig
Licentie CC-0 (1.0)
Bijgewerkt 27-09-2020
Status Beschikbaar
  • Beschrijving
  • Downloadbare bestanden (1)
  • Documentatie (1)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten

  • Beschrijving: In 2016 is een inventarisatie gemaakt van welke data binnen de Provincie Fryslân aanwezig is en in welke mate deze openbaar is of zou kunnen zijn.
  • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische doeleinden.
  • Mogelijkheden: De dataset is geschikt om ideeën op te doen welke gegevens eventueel opvraagbaar zijn bij de Provincie Fryslân.
  • Coördinatenstelsel: NVT

Bestemmingspagina: https://ckan.dataplatform.nl/dataset/provincie-friesland-inventarisatie-datasets-provincie-fryslan-2016

Contactinformatie
Naam: Dataplatform
E-mail: support@civity.nl

Downloadbare bestanden

20160615inventarisatie_eindstand_publicabelextern.xlsx

XLSX CC-0 (1.0)

Lees ook de PDF bijsluiter voor meer informatie over totstandkoming en datakwaliteit.

Documentatie

20171204factsheetinventarisatieprovinciefryslan.pdf

PDF CC-0 (1.0)

De bijsluiter bij de gepubliceerde inventarisatie van datasets van de Provincie Fryslân in 2016.