type-icon

Dataset

Klachten Zaanstad

Permanente linkGekopiëerd
Eigenaar Gemeente Zaanstad
Licentie CC-BY (4.0)
Bijgewerkt 13-09-2020
Status Beschikbaar
  • Beschrijving
  • Documentatie (1)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten

###Beschrijving van de data

  • Beschrijving: Overzicht van de binnengekomen Klachten aan de gemeente Zaanstad
  • Bron: Mozard, het zaaksysteem van de gemeente Zaanstad
  • Doel: De gegevens zijn vastgelegd voor het uitvoeren van het klachtenproces
  • Beperkingen: De data zijn eigendom van de gemeente Zaanstad.
  • Mogelijkheden: De data toont de binnengekomen Klachten bij de gemeente Zaanstad

###Het databestand bevat de volgende velden:
* __zk_volgnr:__ Het nummer waaronder de aanvraag bekend is.
* __zkt_volgnr:__ Het zaaktypenummer van de aanvraag.
* __zkt_naam:__ De naam van het zaaktype.
* __zk_huidigestatus:__ De huidige status van de zaak.
* __zk_datumgestart:__ De startdatum van de zaak.
* __zk_doorlooptijd:__ De doorlooptijd van de zaak in dagen.
* __zk_doorlooptijdvereist:__ Het aantal afgesproken dagen waarbinnen de zaak moet zijn afgehandeld.
* __zk_datumafgehandeld:__ De datum waarop de zaak is afgehandeld.
* __resultaat:__ Het resultaat waarmee de zaak is beëindigd
* __totaal_bestede_uren:__ Het aantal bestede uren aan de zaak
* __hoorwederhoor:__ Is er hoor en wederhoor toegepast?
* __aard_klacht:__ Categorisering van de aard van de klacht
* __sd_jeugdteam_of_wijkteam:__ Gaat het om een klacht betreffende het jeugdteam en het wijkteam
* __kl_klachten_vakafdeling:__ Categorisering om welke afdeling het gaat
* __keuzelijst_sd_sociaal_wijkteam:__ Indien het om een wijkteam gaat, om welk wijkteam gaat het?
* __specifiek_persoon_jn:__ Betreft het een klacht over een specifiek persoon
* __specifiek_persoon_naamingevuld:__De naam van het specifieke persoon
* __klacht_oorzaak_klacht:__ Categorisering van de oorzaak van de klacht
* __keuzelijst_sd_jeugdteams:__ Categorisering om welk jeugdteam het gaat
* __advies_resultaat_klacht:__ Het resultaat of de klacht gegrond is.
* __datum_gebeurtenis_klacht:__ Datum van de gebeurtenis van de klacht
* __naw_voorletters:__ Voorletters van de aanvrager
* __naw_voornamen:__ Voornaam van de aanvrager
* __naw_voorvoegsel:__ Voorvoegsel van de aanvrager
* __naw_tussenvoegsel:__ Tussenvoegsel van de aanvrager
* __naw_naam:__ Achternaam van de aanvrager
* __naw_tav:__ Ter attentie van
* __naw_geslacht:__ Geslacht van de aanvrager
* __naw_adres:__ Adres van de aanvrager
* __naw_postcode:__ Postcode van de aanvrager
* __naw_woonplaats:__ Woonplaats van de aanvrager
* __naw_indnnp:__ Indien Ja een bedrijf, indien Nee een natuurlijk persoon
* __naw_kvknummer:__ KVK nummer van de aanvrager
* __naw_bsn:__ BSN numemr van de aanvrager

Bestemmingspagina: https://ckan.dataplatform.nl/dataset/klachten-zaanstad

Contactinformatie
Naam: Dataplatform
Website: https://www.dataplatform.nl/

Documentatie

https://www.zaanstad.nl/mozard/!suite09.scherm1089?mWfr=3821

TXT CC-0 (1.0)

No Description