type-icon

Dataset

Geluidszones rondom bedrijventerreinen zowel provinciaal als gemeentelijk

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Interprovinciaal Overleg
Bijgewerkt 20-02-2021
Licentie Geen open licentie
Gepubliceerd Ja
  • Beschrijving
  • Webservice (5)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten

Het bestand bevat gegevens over de grenzen van geluidszones rond bedrijventerreinen. Rondom industrieterreinen waar zich één of meer bedrijven kunnen vestigen bedoeld in art. 41 van de Wet Geluidhinder dient een geluidszone te worden vastgesteld.

Contactinformatie
Naam: Interprovinciaal Overleg
E-mail: inspire@gbo-provincies.nl
Website: https://www.ipo.nl

Webservice

View service voor Geluidszones rondom bedrijventerreinen zowel provinciaal als gemeentelijk

Webservice OGC:WMS Geen open licentie

https://geodata.nationaalgeoregister.nl/provincies/am/wms/v1?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities&version=1.3.0

accessPoint

Other service voor Geluidszones rondom bedrijventerreinen zowel provinciaal als gemeentelijk

Webservice OGC:WFS Geen open licentie

https://geodata.nationaalgeoregister.nl/provincies/am/wfs/v1?SERVICE=WFS&REQUEST=GetCapabilities&version=2.0.0

accessPoint

AM.ManagementRestrictionOrRegulationZone.nlam-gzb

Webservice GML Geen open licentie

https://geodata.nationaalgeoregister.nl/provincies/am/wfs/v1?request=GetFeature&service=WFS&version=2.0.0&typeName=AM.ManagementRestrictionOrRegulationZone.nlam-gzb&outputFormat=text%2Fxml%3B%20subtype%3Dgml%2F3.1.1

endPoint

AM.ManagementRestrictionOrRegulationZone.nlam-gzb

Webservice GML Geen open licentie

https://geodata.nationaalgeoregister.nl/provincies/am/wfs/v1?request=GetFeature&service=WFS&version=2.0.0&typeName=AM.ManagementRestrictionOrRegulationZone.nlam-gzb&outputFormat=text%2Fxml%3B%20subtype%3Dgml%2F3.1.1

endPoint

Download service voor Geluidszones rondom bedrijventerreinen zowel provinciaal als gemeentelijk

Webservice ATOM Geen open licentie

https://geodata.nationaalgeoregister.nl/provincies/am/atom/v1/am-nlam-gzb.xml

accessPoint