Dataset

Financiële verantwoording: Overige baten

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Dienst Uitvoering Onderwijs (Rijk)
Bijgewerkt 12-09-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Download (1)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Hier vindt u de overige baten afkomstig uit de jaarrekeningen van de schoolbesturen over het laatste verslagjaar. Het laatste verslagjaar is gelijk aan het kalenderjaar minus 1 jaar. Het betreft de door de besturen in XBRL aangeleverde gegevens. Voor een meerjarig perspectief zijn de cijfers van deze besturen nu ook aangevuld met de cijfers uit de jaarrekeningen van de vier voorliggende jaren. Alle besturen hebben inmiddels de gegevens aangeleverd en zijn in het bestand opgenomen.

Bestemmingspagina: https://onderwijsdata.duo.nl/dataset/13-overige-baten

Contactinformatie
Naam: Informatieproducten
E-mail: informatieproducten@duo.nl

Downloaden

13-overige-baten; Overige baten

Downloaden CSV CC-BY (4.0)

De baten die voortvloeien uit of samenhangen met gebeurtenissen of transacties die behoren tot de normale bedrijfsactiviteiten van de rechtspersoon en die niet in een andere categorie in te delen zijn.

Preview