type-icon

Dataset

Bodemkwaliteitskaart landelijk gebied bovengronds

Permanente linkGekopiëerd
Eigenaar Provincie Zuid-Holland
Licentie Geen open licentie
Bijgewerkt 09-01-2021
Status Beschikbaar
Gepubliceerd Ja
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Downloadbare bestanden (1)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten

Binnen de provincie Zuid-Holland is in mei 2000 gestart met het project 'Bodem in Beeld 2005'. Het project Bodem in Beeld (BIB) vloeit voort uit de landelijke doelstelling uit het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP3): 'het landsdekkend in beeld brengen van de bodemkwaliteit in 2005'. Deze doelstelling is in twee onderdelen op te splitsen:

  • het vaststellen van de werkvoorraad bodemsanering (spoor 1);
  • het verkrijgen van inzicht in de diffuse bodemkwaliteit (spoor 2).

Binnen Spoor 2 is door de provincie Zuid-Holland de algemene (diffuse) bodemkwaliteit in kaart gebracht door het opstellen van een provinciedekkende bodemkwaliteitskaart op een uniform basisniveau (Handreiking basisniveau bodemkwaliteitskaarten, d.d. 1 oktober 2003). In het kader van het Project Bodem in Beeld zijn overeenkomsten afgesloten met deelnemende gemeenten waarin is afgesproken dat voor het stedelijk gebied de bodemkwaliteitskaart wordt opgesteld door de gemeente en de bodemkwaliteitskaart voor het landelijk gebied door de provincie.

De bodemkwaliteitskaart van het landelijk gebied bestaat uit twee series kaarten, een voor de bovengrond en een voor de ondergrond. Deze kaarten geven de ligging van de zones weer en de chemischekwaliteit van de onverdachte gebieden in die zones.

Status: De gepresenteerde bodemkwaliteitskaart voor het landelijk gebied van Zuid-Holland is niet vastgesteld door een bevoegd gezag en heeft dus geen formele status in het kader van de Ministeriële Vrijstellingsregeling Grondverzet. Het is aan het bevoegd gezag, meestal de gemeenten, om beleidsmatig verder invulling te geven aan de bodemkwaliteitskaart en aan het opstellen van een gemeentelijk grondstromenbeleid.

De hier gepresenteeerde dataset bestaat uit drie lagen:
1 - de grens tussen het landelijk en het stedelijk gebied zoals gebruikt binnen BIB
2 - de BKK voor de bovengrond
3 - de BKK voor de ondergrond

Een gecombineerde BKK voor landelijk en stedelijk gebied is nog in de maak.

Contactinformatie
Naam: Provincie Zuid-Holland
E-mail: teamgeo@pzh.nl
Website: https://www.zuid-holland.nl

Webservice

Bodemkwaliteit bovengronds

Webservice OGC:WMS Geen open licentie

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Bodem/Bodem_schone_bodem/MapServer/WMSServer

OGC:WMS

Bodem_Bodem_beheer_WFS:Bodemkwaliteit_bovengronds

Webservice OGC:WFS Geen open licentie

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Bodem/Bodem_beheer_WFS/MapServer/WFSServer

OGC:WFS

Downloadbare bestanden

BODEM.BB_BODEMKWALITEIT_LG_BOVENGRONDS feature catalogus

Downloadbare bestanden HTML Geen open licentie

website