Dataset

Basisregistratie: Kadaster (BRK) [DONL]

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Dienst voor het kadaster en de openbare registers
Bijgewerkt 17-04-2021
Licentie Publiek domein
Toegang Beperkt
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Documentatie (6)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten
Basisregister

Een basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie met gegevens die door alle overheidsinstellingen verplicht worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken.

Sluiten
Standaard

Deze dataset is gepubliceerd in overeenstemming met een erkende standaard.

Sluiten
Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

De Basisregistratie Kadaster (BRK) bevat informatie over percelen, eigendom, hypotheken, beperkte rechten (zoals recht van erfpacht, opstal en vruchtgebruik) en leidingnetwerken. Daarnaast staan er kadastrale kaarten in met perceel, perceelnummer, oppervlakte, kadastrale grens en de grenzen van het rijk, de provincies en gemeenten.

Authentieke gegevens in de kadastrale registratie zijn:

  • kadastrale aanduidingen van onroerende zaken en appartementen
  • rechten (met uitzondering van erfdienstbaarheden)
  • kadastrale grootte van een perceel
  • persoonsgegevens van eigenaren, beperkt gerechtigden en beslagleggers

Authentieke gegevens op de Kadastrale kaart zijn:
- de afbeelding van de kadastrale aanduidingen
- kadastrale grenzen
- rijks-, provincie- en gemeentegrenzen

Een overzicht van alle gegevens uit de Basisregistratie Kadaster met daarbij de vermelding wel of niet authentiek, vindt u op de website stelselvanbasisregistraties.nl.

Er is een koppeling tussen de adressen in de Basisregistratie Kadaster (BRK) en de adressen in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) van de gemeenten gemaakt, raadpleegbaar via het Kadaster.

Hergebruik: abonnement en/of overeenkomst nodig voor toegang/raadpleging en hergebruik. Er is sprake van leveringskosten, toetsing van gebruiksdoel en algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.

Open data: enkele extracten uit de BRK zijn als open data (download, API, Linked Data) beschikbaar op PDOK. Lees meer op https://www.pdok.nl/introductie/-/article/basisregistratie-kadaster-brk-

Bestemmingspagina: https://zakelijk.kadaster.nl/brk

Contactinformatie
Naam: Team Data.overheid.nl
E-mail: opendata@overheid.nl

Webservice

API - kadastrale kaart download

Webservice GML Onbekende licentie

https://downloads.pdok.nl/kadastralekaart/api/v4_0/ui

DKK download API

BRK API

Webservice JSON CC-0 (1.0)

https://brk.basisregistraties.overheid.nl/api/v1

Het Kadaster is houder van de Basisregistratie Kadaster (BRK). Onderdeel van de BRK is de Digitale kadastrale kaart. Deze is beschikbaar als open data en nu via dit portaal ook als Linked Open Data (vooralsnog zonder de topografie).