type-icon

Dataset

Basisregistratie: Grootschalige Topografie (BGT) [DONL]

Permanente linkGekopiƫerd
Eigenaar Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Licentie CC-BY (4.0)
Bijgewerkt 09-01-2021
Status Beschikbaar
Gepubliceerd Ja
  • Beschrijving
  • Documentatie (5)
  • Relaties
  • Forum (1)
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten
Basisregister

Een basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie met gegevens die door alle overheidsinstellingen verplicht worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken.

Sluiten
Standaard

Deze dataset is gepubliceerd in overeenstemming met een erkende standaard.

Sluiten
Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een topografisch objectenbestand dat voor
heel Nederland uniform is wat betreft inhoud en kwaliteit. Dat betekent dat het bestand
gebiedsdekkend is en voldoet aan beschreven kwaliteitsaspecten voor volledigheid, actualiteit en
nauwkeurigheid. De BGT is bedoeld voor gebruik op een schaal van 1:500 tot 1:5.000. Het gaat
over topografische objecten, zoals gebouwen, wegen, spoorwegen, waterlopen, parken en
bossen.

De inhoud van de BGT is afgestemd op de gezamenlijke informatiebehoefte van de verschillende
gebruikers van het bestand. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat sprake moet zijn van
meervoudig gebruik. Het gaat hierbij zowel om de bronhouders (gemeenten, waterschappen,
provincies, Ministerie van EZ, Ministerie van Defensie, Rijkswaterstaat en Prorail), als om andere
Gegevenscatalogus Basisregistratie Grootschalige Topografie, Deel I: verplichte deel -8-
gebruikers en basisregistraties in het stelsel. Gebruikers kunnen na het gereedkomen van de BGT
via de Landelijke Voorziening BGT-informatie opvragen en downloaden.
Een belangrijk onderdeel van het ontwerp van de BGT is de gegevenscatalogus. Bij het opstellen
ervan is zoveel mogelijk rekening gehouden met de actuele richtlijnen voor de Europese richtlijn
INSPIRE, het Basismodel Geo-informatie (NEN 3610) en de stelselcatalogus voor
basisregistraties.

Hergebruik: de licentie op de BGT is CC-BY, dus publiek beschikbaar. Lees meer van andere hergebruikers op https://geoforum.nl/c/datasets/bgt.

Contactinformatie
Naam: Team Data.overheid.nl
E-mail: opendata@overheid.nl
Website: https://www.kadaster.nl/klantenservice-bgt