Dataset

Geluidszones industrieterreinen

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Utrecht (Provincie)
Bijgewerkt 01-05-2021
Licentie Publiek domein
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Documentatie (1)
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

In het bestemmingsplan of zonebesluit vastgelegde zone rond het industrieterrein, waarbuiten de etmaalwaarde van de geluidsbelasting ten gevolge van het industrieterrein niet meer dan 50 dB(A) mag bedragen. (Het bestemmingsplan wordt gemaakt door de gemeente. Zonebesluiten zijn in het verleden vastgesteld door de minister van VROM. De zonebeheerder toetst of bedrijven binnen de geluidzone passen.) Met de wijziging van de wet Geluidhinder per 1-1-2007 is de informatieplicht voor de geluidszone bij de gemeente te komen liggen. De gemeente is formeel aanspreekpunt voor zonebeheer.

Contactinformatie
Naam: Bosch, Hans van den, Provincie Utrecht
E-mail: GIS@provincie-utrecht.nl
Website: https://www.provincie-utrecht.nl

Documentatie

landingpage

Documentatie HTML Publiek domein

landingpage

Webservice

GGI_Geluidszones_industrieterreinen

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://services.geodata-utrecht.nl/geoserver/m01_4_overlast_hinder/wfs

OGC:WFS

GGI_Geluidszones_industrieterreinen

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://services.geodata-utrecht.nl/geoserver/m01_4_overlast_hinder/wms

OGC:WMS