Dataset

Aanvragen uitkeringen levensonderhoud (detail op aanvraag)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Gemeente Zaanstad
Bijgewerkt 11-04-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Documentatie (1)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

  • Beschrijving: Alle aanvragen voor een uitkering levensonderhoud (bijstandsuitkering) over de vanaf 1-1-2015.

###Het gaat hierbij om de volgende regelingen:
* __PARTICIPATIEWET Inkomen:__ PARTICIPATIEWET Inkomen, voorheen Wet Werk en Bijstand (WWB).
* __IOAW:__ Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers. Sinds de komst van de WIA geldt de IOAW niet meer voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.
* __IOAZ:__ inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen van wie het inkomen duurzaam minder bedraagt dan het sociaal minimum en die als gevolg daarvan het bedrijf of beroep hebben beëindigd.
* __BBZ:__ Bijzondere Bijstand Zelfstandigen.

###Het databestand bevat de volgende velden:
* __regeling__: Soort regeling waarvoor aanvraag is ingediend.
* __groep__: Soort aanvraag [alfa-numeriek].
* __type_proces__: Soort proces waarvoor aanvraag is ingediend (Inkomen)
* __type_aanvraag__: Bevat de afkorting voor het type inkomenregeling wat wordt aangevraagd
* __aanvraagnummer__: Uniek registratienummer van de aanvraag
* __dd_aanvraag__: Datum van indienen aanvraag met het formaat 'JJJJMMDD'
* __dd_registratie__: Datum van van registratie van de aanvraag met het formaat 'JJJJMMDD'
* __dd_afdoening__: Datum van afdoening van de aanvraag met het formaat 'JJJJMMDD'
* __status__: Administratieve status van de afhandeling van de aanvraag
* __resultaat__: Het resultaat van de aanvraag
* __client_type__: Clienttype: client of partner
* __id_persoon__: Versleuteld nummer van de BSN
* __gemeente__: De gemeente waarin de aanvrager woonachtig is
* __woonplaats__: De woonplaats van de aanvrager
* __buurt__: De buurt waarin de aanvrager woonachtig is
* __wijk__: De wijk waarin de aanvrager woonachtig is
* __periode__: Periode van aanvraag met het formaat 'JJJJMM'
* __jeugdteam__: Het jeugdteam waar de aanvrager onder valt
* __wijkteam__: Het wijkteam waar de aanvrager onder valt

Bestemmingspagina: https://ckan.dataplatform.nl/dataset/aanvragen-uitkeringen-levensonderhoud-detail

Contactinformatie
Naam: Dataplatform
E-mail: support@civity.nl

Documentatie

Aanvragen uitkeringen (details op aanvraag)

Documentatie TXT CC-0 (1.0)

Deze dataset kunt u aanvragen met bovenstaand aanvraagformulier.