Dataset

Waardevolle kleine wateren (bronnen en vennen)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Overijssel (Provincie)
Bijgewerkt 10-04-2021
Licentie CC-0 (1.0)
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Download (2)
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten

Onder waardevolle kleine wateren verstaan we bronnen en vennen in Overijssel met een hoge biodiversiteit en landschappelijke waarde. Toelichting: Met de komst van de Europese Kaderrichtlijn water (KRW) is de nadruk komen te liggen op de grotere wateren (de waterlichamen), waarvoor ecologische en chemische doelen zijn vastgesteld, maatregelen zijn geformuleerd en waarover gerapporteerd wordt aan Brussel. De Kaderrichtlijn Water (KRW) gaat echter uit van een stroomgebied benadering en daarbij is het watersysteem niet compleet zonder de kleine wateren: door herstel van de waardevolle kleine wateren worden KRW-waterlichamen gekoppeld aan ecologische gezonde bovenlopen en brongebieden. Daarnaast biedt het herstel en de bescherming van de waardevolle kleine wateren een toegevoegde waarde voor biodiversiteit, landschap, waterkwaliteit, natuur, ruimtelijke kwaliteit en recreatie.

Contactinformatie
Naam: team Data, Informatie, GIS en Innovatie, Provincie Overijssel
E-mail: kennishub@overijssel.nl
Website: https://www.overijssel.nl

Webservice

B35_Waardevolle_kleine_wateren_bronnen_en_vennen

Webservice OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://services.geodataoverijssel.nl/geoserver/B35_waterlopen/wfs

OGC:WFS

B35_Waardevolle_kleine_wateren_bronnen_en_vennen

Webservice OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://services.geodataoverijssel.nl/geoserver/B35_waterlopen/wms

OGC:WMS