type-icon

Dataset

Gedetineerden op 30 september; verblijfstitel, strafduur, persoonskenmerken

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 24-01-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Gepubliceerd Ja
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten
Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat gegevens over alle personen die op 30 september van een verslagjaar in detentie zitten. Het betreft hier zowel gedetineerden die in voorlopige hechtenis verblijven en nog niet in eerste aanleg zijn veroordeeld als gedetineerden die zijn veroordeeld. Alleen strafrechtelijk gedetineerden zijn in deze tabel meegenomen; personen die in vreemdelingenbewaring zitten zijn buiten beschouwing gelaten. De gedetineerden worden onderscheiden naar geslacht, leeftijd, migratieachtergrond, verblijfstitel en strafduur, per verslagjaar.
Het betreft hier gedetineerden binnen het gevangeniswezen. De cijfers betreffen meerderjarigen, alsmede minderjarigen van 16 of 17 jaar die ingesloten worden op grond van het volwassenenstrafrecht. Minderjarigen die zijn berecht op grond van het jeugdstrafrecht verblijven in Justitiële Jeugdinrichtingen. Deze personen zijn niet opgenomen in deze tabel.

De tabel laat het aantal gedetineerden per bevolkingsgroep in absolute cijfers zien. Van personen die niet voorkomen in de Basisregistratie Personen (BRP) ontbreken soms persoonsgegevens. Deze personen zijn wel meegeteld in de cijfers.

Gegevens zijn beschikbaar vanaf: 2005.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per augustus 2020:
Cijfers over het jaar 2019 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers beschikbaar:
De cijfers over 2020 komen in het derde kwartaal van 2021 beschikbaar.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84425NED

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84425NED

Gedetineerden, geslacht, leeftijd en migratieachtergrond Verblijfstitel, en strafduur

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84425NED

Gedetineerden, geslacht, leeftijd en migratieachtergrond Verblijfstitel, en strafduur