Dataset

Landschapselementen Loo Plan (vlakken)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Zuid-Holland
Bijgewerkt 10-04-2021
Licentie Geen open licentie
Toegang Beperkt
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten

De Provincie Zuid-Holland heeft door Landschapsbeheer Zuid-Holland (LBZH) een Monitor Landschapselementen in het cultuurlandschap (MLC) van Zuid-Holland laten ontwikkelen. De zuid-hollandse monitor is gebaseerd op de Monitor Agrarisch Cultuurlandschap (MAC) van Landschapsbeheer Nederland. De monitoring gaat uit van het in het veld inventariseren van landschapselementen in representatieve proefvlakken. De monitor is in februari 2012 opgeleverd. De meetrondes zijn deels in 2012, deels in 2013 uitgevoerd.

Contactinformatie
Naam: Provincie Zuid-Holland
E-mail: teamgeo@pzh.nl
Website: https://www.zuid-holland.nl

Webservice

Landschapselementen Loo plan - vlak

Webservice OGC:WMS Geen open licentie

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Landelijk_gebied/Landelijk_gebied_landschapselementen/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

LANDSCHAPSELEMENTEN_LOO_PLAN_VLAK

Webservice OGC:WFS Geen open licentie

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/landelijk_gebied/wfs?

OGC:WFS