Dataset

Gemeentelijke monumenten Tilburg

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Tilburg
Bijgewerkt 30-05-2021
Licentie CC-0 (1.0)
Toegang Niet Publiek
 • Beschrijving
 • Download (3)
 • Documentatie (1)
 • Relaties
 • Metadata

Beschrijving

 • Beschrijving: Beperking die is opgelegd vanuit de Gemeentewet Besluit aanwijzing beschermd monument
 • Bron: gemeente Tilburg
 • Doel registratie: Monumentenzorg is de bescherming, de instandhouding, het onderhoud en het herstel van onroerende goederen die van algemeen belang zijn door hun historische, volkskundige, artistieke, wetenschappelijke, industrieel-archeologische of andere sociaal-culturele waarde
 • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige doeleinden
 • Mogelijkheden: Deze dataset is geschikt voor het inzichtelijk maken van de locatie op de kaart
 • Coördinatenstelsel: WGS1984 (EPSG:4326)

Bestemmingspagina: https://ckan.dataplatform.nl/dataset/gemeentelijke-monumenten-tilburg

Contactinformatie
Naam: Dataplatform
E-mail: opendata@tilburg.nl

Downloaden

CSV (zonder geometrie)

Downloaden CSV CC-0 (1.0)

Beperking die is opgelegd vanuit de Gemeentewet Besluit aanwijzing beschermd monument

Preview

KML

Downloaden KML CC-0 (1.0)

Beperking die is opgelegd vanuit de Gemeentewet Besluit aanwijzing beschermd monument

SHP

Downloaden SHAPE CC-0 (1.0)

Beperking die is opgelegd vanuit de Gemeentewet Besluit aanwijzing beschermd monument

Documentatie

GEOJSON

Documentatie TXT CC-0 (1.0)

Beperking die is opgelegd vanuit de Gemeentewet Besluit aanwijzing beschermd monument