type-icon

Dataset

Geluidsgezoneerd bedrijventerrein (ontwerp-OGV 2014) (historie)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Drenthe
Bijgewerkt 20-02-2021
Licentie Publiek domein
Gepubliceerd Ja
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Door Gedeputeerde Staten op 22 januari 2014 vastgestelde ontwerpversie van Geluidgezoneerde bedrijventerrein.De provincie is op grond van de Wet geluidhinder en op basis van afspraken met betrokken gemeenten beheerder van de geluidzone van gezoneerde bedrijventerreinen, geluidsportcentra en motorsportterreinen. Het provinciaal beleid is erop gericht geluid te concentreren. Conform de geldende wet- en regelgeving dient geluidproducerende industrie zich te vestigen op daarvoor geschikte bedrijventerreinen. Het provinciaal beleid zal t.z.t. worden aangepast aan nieuw Rijksbeleid SWUNG-2 (Samen Werken in de Uitvoering van Nieuw Geluidbeleid).

Contactinformatie
Naam: Team Milieu, Bodem en Energie, Provincie Drenthe
E-mail: post@drenthe.nl
Website: http://www.drenthe.nl
Telefoon: 0592-365555

Webservice

geo:GBI.AOVO_K3_GELCTR_BEDR_V

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wms

Geluidsgezoneerd bedrijventerrein (ontwerp-OGV 2014) (historie)

GBI.AOVO_K3_GELCTR_BEDR_V

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wfs

Geluidsgezoneerd bedrijventerrein (ontwerp-OGV 2014) (historie)