Dataset

Sociale zekerheid; bijstand, re-integratie en WSW, gemeenten 2015

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 26-04-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Deze tabel toont per gemeente (indeling 2015), landsdeel, provincie, COROP-gebied en arbeidsmarktregio cijfers op het gebied van sociale zaken en werkgelegenheid. Ze verschaffen informatie over de uitvoering van de Participatiewet in 2015. Het gaat daarbij om informatie over:

  • bijstand (bijstandsdichtheid, in- en uitstroompercentage bijstand, uitstroom naar werk uit bijstand),
  • re-integratie (uitstroom naar werk na re-integratie, personen met een bijstandsuitkering en ook een re-integratievoorziening, personen met een re-integratievoorziening en ook een bijstandsuitkering),
  • WSW-werknemers. De cijfers over aantallen inwoners per gemeente, landsdeel, provincie en COROP-gebied kunnen in geringe mate afwijken van elders op StatLine gepubliceerde cijfers, aangezien in deze tabel het inwoneraantal ultimo 2015 is weergegeven, terwijl elders vaak het aantal inwoners primo verslagjaar wordt weergegeven. Verder kunnen bijstandsgerelateerde cijfers afwijken van andere tabellen doordat hier alleen algemene bijstand wordt weergegeven.

Gegevens beschikbaar over: 2015

Status van de cijfers: de cijfers van 2015 zijn voorlopig. Na een jaar worden de cijfers definitief.

Wijzigingen per 14 oktober 2016: Bij de leeftijdsselectie is de tekst 'Totaal' vervangen door '15 jaar of ouder'.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In 2017 volgt een nieuwe tabel met cijfers over 2016.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83450NED

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83450NED

Indicatoren sociale zekerheid: bijstand, re-integratie, WSW Leeftijd, gemeenten 2015

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83450NED

Indicatoren sociale zekerheid: bijstand, re-integratie, WSW Leeftijd, gemeenten 2015