Dataset

Bouwen op slappe grond - Dikte holoceen pakket

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Gemeente Zaanstad
Bijgewerkt 02-05-2021
Licentie CC-BY-NC (4.0)
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Download (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Deze dataset betreft de diepteligging van het pleistocene pakket (waarop kan worden gefundeerd) t.o.v. het maaiveld in meters. Deze dataset vormt samen met drie andere datasets (betrouwbaarheid TNO-kaarten, zettingsgevoeligheid (slappe grond) en opbarsting damwand) de informatie om de geschiktheid van de ondergrond voor bouwen op slappe grond en ondergronds bouwen te bepalen en hoort bij het onderzoeksrapport "Geschiktheidskaarten van de ondergrond voor bouwen in Noord-Holland". Voor het vervaardigen van het bestand is gebruik gemaakt van alle binnen en net buiten Noord-Holland beschikbare boringen in de DINO-database van TNO, en kaarten van bodem- en geologische structuren.

Contactinformatie
Naam: Sector Beleid en Kennisevaluatie, Provincie Noord-Holland
E-mail: geo-informatie@zaanstad.nl
Telefoon: 14 075

Webservice

geo:dikte_holoceen_pakket

Webservice OGC:WMS CC-BY-NC (4.0)

https://geo.zaanstad.nl/geoserver/wms?SERVICE=WMS

geo:dikte_holoceen_pakket

geo:dikte_holoceen_pakket

Webservice OGC:WFS CC-BY-NC (4.0)

https://geo.zaanstad.nl/geoserver/wfs?SERVICE=WFS

OGC:WFS