type-icon

Dataset

Covid-19 Nationale SARS-CoV-2 Afvalwatersurveillance

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Bijgewerkt 25-02-2021
Licentie Publiek domein
Gepubliceerd Ja
  • Beschrijving
  • Download (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Let op:
Vanaf 4 maart 2021 maken het RIVM en het coronadashboard van VWS gebruik van een vereenvoudigd open data bestand van de rioolwater cijfers. Het open data bestand rioolwatercijfers wordt daar vanaf 4 maart op aangepast.
De vereenvoudiging houdt in dat de variabelen X_coordinate, Y_coordinate, Postal_code, Security_region_code, Security_region_name en Percentage_in_security_region verdwijnen uit het bestand.

Deze informatie per RWZI kunt u in het vervolg vinden in een omzet-tabel, die aangeleverd wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ( https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2021/06/inwoners-per-rioolwaterzuiveringsinstallatie-1-1-2021 ).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dit bestand bevat de volgende karakteristieken per bemonsterde afval-/rioolwaterzuiveringsinstallatie (AWZI/RWZI) in Nederland:
Datum van monster, AWZI/RWZI code, AWZI/RWZI naam, X-coördinaat locatie, Y-coördinaat locatie, Postcode locatie, Code Veiligheidsregio, Naam veiligheidsregio, percentage verzorgingsgebied AWZI/RWZI in veiligheidsregio, SARS-CoV-2 RNA per milliliter, Tijdseenheid van monstername, Virusvracht per 100,000 inwoners

Het bestand is als volgt opgebouwd: per zuiveringsinstallatie wordt er 24 uur lang, per tijdseenheid een monster genomen van het rioolwater. Deze monsters worden door onderzoekers van het RIVM geanalyseerd op het aantal virusdeeltjes. Een record bevat voor elke bemonsterde afval-/rioolwaterzuiveringsinstallatie (AWZI/RWZI) de bijbehorende locatiespecifieke gegevens en het gemiddelde aantal virusdeeltjes in rioolwater, omgerekend naar dagelijkse hoeveelheid rioolwater (debiet) en weergegeven per 100.000 inwoners. Het bestand wordt minimaal wekelijks ververst, of wanneer nieuwe analyse gegevens voor de betreffende locatie beschikbaar zijn (voor 14:00).

Beschrijving van de variabelen

Date_measurement: Datum waarop de monstername van het 24-uurs influent (ongezuiverd afval-/rioolwater) monster is gestart (formaat: jjjj-mm-dd).

RWZI_AWZI_code:
Code van rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) of afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI).

RWZI_AWZI_name:
Naam van rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) of afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI).
X_coordinate: Rijksdriehoeksmeting (RD) x-coördinaat van locatie van RWZI of AWZI.
Y_coordinate: Rijksdriehoeksmeting (RD) y-coördinaat van locatie van RWZI of AWZI.

Postal_code: Postcode van locatie van RWZI of AWZI.

Security_region_code:
Code voor de betreffende veiligheidsregio.
https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84721NED?q=Veiligheid

Security_region_name: Veiligheidsregio waarin het verzorgingsgebied van de RWZI zich bevindt. Dit kan meer dan één veiligheidsregio betreffen en dan wordt vermeld welke AWZI/RWZI binnen de betreffende veiligheidsregio vallen.
https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84721NED?q=Veiligheid

Percentage_in_security_region: Inschatting RIVM met hoeveel procent het verzorgingsgebied van de RWZI zich in de betreffende veiligheidsregio bevindt. Let op: het betreft hier een schatting van het RIVM gebaseerd op CBS data.

RNA_per_ml: De gemiddelde concentratie SARS-CoV-2 RNA per mL ongezuiverd afval-/rioolwater (influent). Opmerking: data tot en met 6 september 2020.

RNA_flow_per_100000: De gemiddelde concentratie SARS-CoV-2 RNA, omgerekend naar dagelijkse hoeveelheid rioolwater (debiet) en weergegeven per 100.000 inwoners.
Opmerking: data vanaf 7 september 2020.

Representative_measurement: Tijdsbestek monstername. True = 24-uurs bemonstering van het influent, False = steekmonster (op een moment genomen) van het influent.

Contactinformatie
Naam: RIVM/I&V/Z&O
E-mail: afvalwatersurveillance@rivm.nl
Website: https://data.rivm.nl:443/geonetwork/srv/api/records/a2960b68-9d3f-4dc3-9485-600570cd52b9/attachments/

Downloaden

download

Downloaden ZIP Publiek domein

download

download

Downloaden ZIP Publiek domein

download