type-icon

Dataset

Provinciaal milieu- en waterplan 2016 – 2021, Zoekgebied voor behoud en herstel watersystemen

Permanente linkGekopiëerd
Eigenaar Noord-Brabant
Licentie Geen open licentie
Bijgewerkt 03-01-2021
Status Beschikbaar
Gepubliceerd Ja
  • Beschrijving
  • Downloadbare bestanden (4)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten

Op de plankaart zijn die gebieden opgenomen, die als maatregel voor 'ruimte voor beek- en kreekherstel' in de revitaliseringsplannen zijn aangeduid, alsmede de ecologische verbindingszones en de waterlopen met de functie 'waternatuur'. Dit zijn allemaal aanduidingen die een ruimtelijke weerslag hebben, omdat naast de waterloop ruimte nodig is om de maatregelen die de waterschappen daar nemen goed uit te kunnen voeren. Het is van belang om de uitvoering van dergelijke maatregelen, ook in de toekomst, niet onmogelijk te maken. Daar waar deze aanduiding op de kaart een lijnvormig element betreft, gaat het om een strook van 25 meter breedte naast de waterloop. Er is geen onderscheid gemaakt naar gebieden waar al maatregelen zijn uitgevoerd, het is immers blijvend van belang om deze gebieden te beschermen.

Contactinformatie
Naam: Provincie Noord-Brabant
E-mail: geo@brabant.nl
Website: http://www.brabant.nl

Downloadbare bestanden

shapes

Downloadbare bestanden ZIP Geen open licentie

download

geojson

Downloadbare bestanden ZIP Geen open licentie

download

geopackage

Downloadbare bestanden ZIP Geen open licentie

download

gml

Downloadbare bestanden ZIP Geen open licentie

download