Dataset

Potentieel warmte uit gesloten WKO systemen per gemeente (GJ/ha.jaar)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (Rijk)
Bijgewerkt 25-02-2023
Licentie CC-0 (1.0)
Thema
  • Bodem
Toegang Publiek
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

Potentieel aan Warmte dat via gesloten verticale bodemwisselaarsystemen tot 250 m diepte per hectare land uitgewisseld kan worden. De potentielen zijn in GJ/(ha.jaar) per gemeente weergegeven.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://geodata.nationaalgeoregister.nl/omgevingswarmte/wms?LAYERS=warmtegeslotenwkogem&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=TRUE&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SRS=EPSG%3A28992&BBOX=-5000.0,300000.0,280000.16,625000.0&WIDTH=792&HEIGHT=904
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

warmtegeslotenwkogem

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geodata.nationaalgeoregister.nl/omgevingswarmte/wms?request=GetCapabilities

accessPoint

warmtegeslotenwkogem

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geodata.nationaalgeoregister.nl/omgevingswarmte/wfs?request=GetCapabilities

accessPoint

omgevingswarmte.zip

ATOM CC-0 (1.0)

https://geodata.nationaalgeoregister.nl/omgevingswarmte/atom/omgevingswarmte.xml

accessPoint