Dataset

Actuele Luchtkwaliteitsindex (LKI) in Nederland

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Bijgewerkt 26-04-2021
Licentie Publiek domein
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (1)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Deze kaart geeft de actuele status van de luchtkwaliteit in Nederland. Elk uur wordt deze informatie ververst. De luchtkwaliteitsindex is de uitkomst van een rekenmethode. Deze index bestaat uit een weging van drie stoffen (alle drie berekend en geijkt aan metingen). De stoffen zijn: fijn stof (PM10), ozon (O3) en stikstofdioxide (NO2). De informatie hierover is gebundeld en zo komt men tot één getal, tussen 1 (weinig luchtverontreiniging) en 11 (veel luchtverontreiniging). Om het geheel overzichtelijker te presenteren zijn er ook kleurcodes aan toegevoegd (blauw, geel, oranje en rood). Deze classificaties zijn gebaseerd op kennis over de gezondheidseffecten van deze stoffen.

De index is ontwikkeld door het RIVM. Vanuit de GGD'en kwam het verzoek om duidelijke luchtkwaliteitsinformatie te bieden. Bovendien was er behoefte aan begrijpelijke handelingsadviezen als de luchtkwaliteit te wensen over laat.

Contactinformatie
Naam: RIVM
E-mail: atlasleefomgeving@rivm.nl

Webservice

lucht:actueel_lki

Webservice OGC:WMS Publiek domein

http://geodata.rivm.nl/geoserver/wms?

OGC:WMS