Dataset

Drone no fly zones

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Gemeente Zaanstad (Gemeente)
Bijgewerkt 05-10-2022
Licentie CC-BY-NC (4.0)
Thema
  • Organisatie en beleid
Toegang Publiek
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

Deze kaart geldt voor recreatief vliegen met drones en is ter informatie; er kunnen geen rechten aan worden ontleend. De regels waaraan u zich moet houden (Wet luchtvaart (artikel 5.3) en Regeling modelvliegen) staan op: rijksoverheid.nl/drones. Enkele voorbeelden uit de regeling zijn: alleen bij daglicht en tot een maximale hoogte van 120 meter; niet boven mensenmenigten, aaneengesloten bebouwing, wegen, spoorlijnen, industrie- en havengebieden; drones verlenen voorrang aan vliegtuigen, helikopters, zweeftoestellen, vrije ballonnen en luchtschepen; binnen laagvlieggebieden moet er iemand meekijken om u te waarschuwen voor luchtvaartuigen. In het algemeen geldt dat het verboden is op zodanige wijze aan het luchtverkeer deel te nemen dat daardoor personen of zaken in gevaar (kunnen) worden gebracht. Er kan altijd sprake zijn van tijdelijke verboden/beperkte gebieden in verband met bijvoorbeeld een evenement (zie "Temporary Airspace Restriction" op www.lvnl-ohd.nl). Voor ongecontroleerde luchthavens geldt dat vluchten binnen een afstand van 3 km zijn toegestaan, mits geen bezwaar bestaat bij de exploitant van de luchthaven. Ook kan sprake zijn van gebieden die tijdelijk en uitzonderlijk worden gebruikt voor de start en landing van luchtvaartuigen; vliegen binnen een afstand van 3 km is toegestaan mits er geen bezwaar is bij de exploitant van dat terrein.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG CC-BY-NC (4.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://geo.zaanstad.nl/geonetwork/srv/eng/resources.get?uuid=91e478dd-fec6-46ee-84a8-83fff5bf6013&fname=externe-veiligheid-drone-no-fly-zones_s.png
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

geo:drone_no_fly_zones

OGC:WMS CC-BY-NC (4.0)

https://maps.zaanstad.nl/geoserver/wms?SERVICE=WMS

geo:drone_no_fly_zones

geo:drone_no_fly_zones

OGC:WFS CC-BY-NC (4.0)

https://maps.zaanstad.nl/geoserver/wfs?SERVICE=WFS

OGC:WFS

Downloads