Dataset

Drone no fly zones

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Gemeente Zaanstad
Bijgewerkt 05-07-2021
Licentie CC-BY-NC (4.0)
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Download (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Deze kaart geldt voor recreatief vliegen met drones en is ter informatie; er kunnen geen rechten aan worden ontleend. De regels waaraan u zich moet houden (Wet luchtvaart (artikel 5.3) en Regeling modelvliegen) staan op: rijksoverheid.nl/drones. Enkele voorbeelden uit de regeling zijn: alleen bij daglicht en tot een maximale hoogte van 120 meter; niet boven mensenmenigten, aaneengesloten bebouwing, wegen, spoorlijnen, industrie- en havengebieden; drones verlenen voorrang aan vliegtuigen, helikopters, zweeftoestellen, vrije ballonnen en luchtschepen; binnen laagvlieggebieden moet er iemand meekijken om u te waarschuwen voor luchtvaartuigen. In het algemeen geldt dat het verboden is op zodanige wijze aan het luchtverkeer deel te nemen dat daardoor personen of zaken in gevaar (kunnen) worden gebracht. Er kan altijd sprake zijn van tijdelijke verboden/beperkte gebieden in verband met bijvoorbeeld een evenement (zie "Temporary Airspace Restriction" op www.lvnl-ohd.nl). Voor ongecontroleerde luchthavens geldt dat vluchten binnen een afstand van 3 km zijn toegestaan, mits geen bezwaar bestaat bij de exploitant van de luchthaven. Ook kan sprake zijn van gebieden die tijdelijk en uitzonderlijk worden gebruikt voor de start en landing van luchtvaartuigen; vliegen binnen een afstand van 3 km is toegestaan mits er geen bezwaar is bij de exploitant van dat terrein.

Contactinformatie
Naam: Charmant, L, Gemeente Zaanstad, IBT geo informatie
E-mail: geo-informatie@zaanstad.nl
Website: https://map62z:84/Person.aspx?guid=33546E39-7FDE-46D8-917F-01A8D5DF510A
Telefoon: 14 075

Webservice

geo:drone_no_fly_zones

Webservice OGC:WMS CC-BY-NC (4.0)

https://geo.zaanstad.nl/geoserver/wms?SERVICE=WMS

geo:drone_no_fly_zones

geo:drone_no_fly_zones

Webservice OGC:WFS CC-BY-NC (4.0)

https://geo.zaanstad.nl/geoserver/wfs?SERVICE=WFS

OGC:WFS