type-icon

Dataset

Bodemgeschiktheidskaart - geschiktheid voor bouwen

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Utrecht (Provincie)
Bijgewerkt 21-02-2021
Licentie Publiek domein
Gepubliceerd Ja
  • Beschrijving
  • Download (1)
  • Webservice (1)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten

Deze kaart toont de geschiktheid van de ondergrond in de provincie Utrecht voor (traditioneel) bouwen. De term ‘traditioneel’ duidt op bouwwerken van steen of beton met een fundering op staal of heipalen, en infrastructuur (wegen) zonder paalfundering. Uitgangspunt bij de kartering is dat hoe groter de investering in de fundering zal moeten zijn, en/of hoe hoger de potentiële beheerkosten zijn, des te minder geschikt een locatie wordt geacht.
De kaart is een combinatie van de zettingsgevoeligheidkaart en de kaart van de minimale funderingsdiepte.
Het beeld van de geschiktheidkaart wordt met name bepaald door de verschillen in zettingsgevoeligheid. Met name in westelijk gelegen veengebieden, die vanwege dikke klei- en veenpakketten zeer zettingsgevoelig zijn, voegt de funderingsdieptekaart ruimtelijke nuances toe. De legenda van de kaart heeft een relatieve schaalverdeling. Evenals ‘zettingsgevoeligheid’ is ‘geschiktheid’ niet in algemeen geldende gekwantificeerde klassen aan te duiden. Dit wordt overigens wel mogelijk wanneer wordt uitgegaan van 1 vastgestelde bouwwijze, waarvoor de geschiktheid gebiedsdekkend wordt bepaald.

Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar.

Contactinformatie
Naam: Luis, Mirjam, Provincie Utrecht
E-mail: GIS@provincie-utrecht.nl
Website: http://www.provincie-utrecht.nl

Downloaden

Webservice

Bodemgeschiktheid_geschiktheid_voor_bouwen

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://services.geodata-utrecht.nl/geoserver/m01_2_bodem/wms

OGC:WMS