Dataset

Potentiële voedselproductie gras

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Bijgewerkt 16-05-2021
Licentie Publiek domein
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (1)
  • Download (1)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Deze kaart geeft voor elke cel de potentiële landbouwproductie weer voor een bepaald gewas, uitgedrukt in percentage rendement. Dit op basis van de bodemkaart en de landgebruikskaart. Deze potentiële productie wordt uitgedrukt aan de hand van een rendementspercentage.

De kaart geeft een beeld van de ruimtelijke spreiding van de geschiktheid van percelen voor landbouwproductie en geeft een beeld van de haalbare productieniveau's per teelt.

De kaart bevat relevante informatie voor landbouwers, meerbepaald als referentie om eigen productiviteit af te toetsen en mogelijke rendementsverliezen door eigen beheer in te schatten.

De kaart is geproduceerd voor de Atlas Natuurlijk Kapitaal door kennisinstituten RIVM en VITO (België).

Contactinformatie
Naam: RIVM
E-mail: info@atlasnatuurlijkkapitaal.nl

Webservice

rivm_r40c_20170609_gm_potentiele_voedselproductie_gras_10m

Webservice OGC:WMS Publiek domein

http://geodata.rivm.nl/geoserver/dank/wms?

OGC:WMS

Downloaden

rivm_r40c_20170609_gm_potentiele_voedselproductie_gras_10m.zip

Downloaden ZIP Publiek domein

download