Terug naar alle datasets

Dataset

Grondwaterbeschermingsgebieden (INSPIRE)

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten

Data eigenaar

Overijssel | Uit catalogus: NationaalGeoregister.nl

Alle datasets van deze eigenaar

Thema
Natuur en milieu
Status
Beschikbaar
Toegang
Beperkt
Bijgewerkt
08-08-2019
Licentie
Geen open licentie
Taal
Nederlands
Grondwaterbeschermingsgebieden in de provincie Overijssel. Gegevens worden gebruikt bij de levering aan Europese richtlijn INSPIRE. Grondwaterbeschermingsgebieden zijn gebieden direct rondom drinkwaterwinningen aangewezen op grond van de Wet ruimtelijke ordening en de Wet milieubeheer. In deze gebieden wordt het grondwater beschermd, zowel ruimtelijk als milieutechnisch. Uitgangspunt van het beschermingsbeleid is preventie, het voorkomen van risicovolle activiteiten. Een ander uitgangspunt is het voorzorgsprincipe. Nieuwe risicovolle activiteiten worden uit voorzorg verboden of slechts onder voorwaarden toegestaan. Met de term grondwaterbeschermingsgebied wordt de zone aangeduid die zich uitstrekt van het waterwingebied (60-dagenzone) tot de 25-jaarszone. De buitenste grens is gebaseerd op een verblijftijd van het grondwater van 25 jaar in het watervoerend pakket voordat het wordt opgepompt voor drinkwaterwinning. De grens is gelegd langs in het veld herkenbare grenzen. De waterwingebieden, grondwaterbeschermingsgebieden en boring vrije zones worden gezamenlijk aangeduid als milieubeschermingsgebieden met de functie waterwinning (zie gerelateerde datasets). Boring vrije zones zijn aangewezen om verontreiniging van diepe grondwaterlagen te voorkomen.

Gegevens over de dataset

Titel Grondwaterbeschermingsgebieden (INSPIRE)
Identifier https://nationaalgeoregister.nl/geonetwork?uuid=476855c5-ed6e-4fa8-861c-cc15960469cc
Taal Nederlands
Taal van de metadata Nederlands
Beschrijving Grondwaterbeschermingsgebieden in de provincie Overijssel. Gegevens worden gebruikt bij de levering aan Europese richtlijn INSPIRE. Grondwaterbeschermingsgebieden zijn gebieden direct rondom drinkwaterwinningen aangewezen op grond van de Wet ruimtelijke ordening en de Wet milieubeheer. In deze gebieden wordt het grondwater beschermd, zowel ruimtelijk als milieutechnisch. Uitgangspunt van het beschermingsbeleid is preventie, het voorkomen van risicovolle activiteiten. Een ander uitgangspunt is het voorzorgsprincipe. Nieuwe risicovolle activiteiten worden uit voorzorg verboden of slechts onder voorwaarden toegestaan. Met de term grondwaterbeschermingsgebied wordt de zone aangeduid die zich uitstrekt van het waterwingebied (60-dagenzone) tot de 25-jaarszone. De buitenste grens is gebaseerd op een verblijftijd van het grondwater van 25 jaar in het watervoerend pakket voordat het wordt opgepompt voor drinkwaterwinning. De grens is gelegd langs in het veld herkenbare grenzen. De waterwingebieden, grondwaterbeschermingsgebieden en boring vrije zones worden gezamenlijk aangeduid als milieubeschermingsgebieden met de functie waterwinning (zie gerelateerde datasets). Boring vrije zones zijn aangewezen om verontreiniging van diepe grondwaterlagen te voorkomen.
Tags beschermd-landschap, grondwater, grondwaterbescherming, grondwaterbeschermingsgebieden
Thema Natuur en milieu
Dataclassificatie High value dataset: Nee
Basisregister: Nee
Referentiedata: Nee
Versie Aanmaakdatum: 2019-08-08T00:00:00
Status: Beschikbaar

Gegevens over de aanbieder

Data eigenaar Overijssel
Publiceerder Overijssel
Contactpunt Naam van het contactpunt: team Beleidsinformatie, Provincie Overijssel
E-mail van het contactpunt: beleidsinformatie@overijssel.nl
Website van het contactpunt: https://www.overijssel.nl

Rechten en zichtbaarheid

Licentie Geen open licentie
Toegang Beperkt

Relaties en verwijzingen

Bron catalogus NationaalGeoregister.nl
Let op, dit zijn webservices.
 • nlam-gwbg OGC:WFS

  Toegangslink

  https://services.geodataoverijssel.nl/geoserver/INSPIRE_AM/wfs

  Naam nlam-gwbg
  Beschrijving OGC:WFS
  Taal Nederlands
  Taal van de metadata Nederlands
  Licentie Geen open licentie
  Bestandstype OGC:WFS
  Mediatype application/xml
 • nlam-gwbg OGC:WMS

  Toegangslink

  https://services.geodataoverijssel.nl/geoserver/INSPIRE_AM/wms

  Naam nlam-gwbg
  Beschrijving OGC:WMS
  Taal Nederlands
  Taal van de metadata Nederlands
  Licentie Geen open licentie
  Bestandstype OGC:WMS
  Mediatype application/xml

Is dit niet de dataset die u zoekt?