Terug naar alle datasets

Dataset

Begrenzing NNN en Zone Ondernemen met Natuur en Water (Omgevingsvisie)

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten

Data eigenaar

Overijssel | Uit catalogus: NationaalGeoregister.nl

Alle datasets van deze eigenaar

Thema
Landbouw
Status
Beschikbaar
Toegang
Beperkt
Bijgewerkt
27-09-2018
Licentie
Geen open licentie
Taal
Nederlands
Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is een samenhangend netwerk van natuur- en landbouwgebieden met hoge natuurwaarden. Het NNN heeft als doel het behouden, beschermen en versterken van de rijkdom aan plant- en diersoorten (biodiversiteit). Hiermee dragen we bij aan (inter-)nationaal vitaal stelsel van natuurgebieden. De realisatie van natuurdoelen gaat zo veel mogelijk samen met het versterken van de landbouw, de regionale economie en de wateropgaven. De NNN begrenzing van Overijssel is als verordening opgenomen in de Overijsselse Omgevingsverordening Op 26 september 2018 hebben Provinciale Staten van Overijssel een geactualiseerde Omgevingsvisie en Omgevinsgverordening vastgesteld (PS/2018/494). Het gaat om beleidswijzigingen die eerder zijn vastgesteld. Verder zijn omissies hersteld. Deze dataset betreft de gewijzigde NNN begrenzing die als onderdeel van deze actualisatie is vastgesteld. De NNN maakt onderdeel uit van de Zone Ondernemen met Natuur en Water (Zone ONW). Naast de begrenzing van de NNN bevat de dataset tevens de Zone ONW gebieden buiten de NNN. hier is het beleid gericht op ruimte te creëren voor economische ontwikkelingen zoals de landbouw, recreatie en natuurgebonden woon- en werklocaties (bijvoorbeeld nieuwe landgoederen). Dit deel van de Zone ONW is globaal begrensd. De NNN gebieden zijn daarentegen op perceelsniveau begrensd.

Gegevens over de dataset

Titel Begrenzing NNN en Zone Ondernemen met Natuur en Water (Omgevingsvisie)
Identifier https://nationaalgeoregister.nl/geonetwork?uuid=e32ecb1c-a023-4db7-b2d0-f889ee6fac46
Taal Nederlands
Taal van de metadata Nederlands
Beschrijving Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is een samenhangend netwerk van natuur- en landbouwgebieden met hoge natuurwaarden. Het NNN heeft als doel het behouden, beschermen en versterken van de rijkdom aan plant- en diersoorten (biodiversiteit). Hiermee dragen we bij aan (inter-)nationaal vitaal stelsel van natuurgebieden. De realisatie van natuurdoelen gaat zo veel mogelijk samen met het versterken van de landbouw, de regionale economie en de wateropgaven. De NNN begrenzing van Overijssel is als verordening opgenomen in de Overijsselse Omgevingsverordening Op 26 september 2018 hebben Provinciale Staten van Overijssel een geactualiseerde Omgevingsvisie en Omgevinsgverordening vastgesteld (PS/2018/494). Het gaat om beleidswijzigingen die eerder zijn vastgesteld. Verder zijn omissies hersteld. Deze dataset betreft de gewijzigde NNN begrenzing die als onderdeel van deze actualisatie is vastgesteld. De NNN maakt onderdeel uit van de Zone Ondernemen met Natuur en Water (Zone ONW). Naast de begrenzing van de NNN bevat de dataset tevens de Zone ONW gebieden buiten de NNN. hier is het beleid gericht op ruimte te creëren voor economische ontwikkelingen zoals de landbouw, recreatie en natuurgebonden woon- en werklocaties (bijvoorbeeld nieuwe landgoederen). Dit deel van de Zone ONW is globaal begrensd. De NNN gebieden zijn daarentegen op perceelsniveau begrensd.
Tags ecologie, ecologische-hoofdstructuur, ecologische-verbindingszones, natuur, natuur--bos-en-landschap, natuur--en-landschapsbeleid, natuur-en-landschap, natuurbeheer, natuurcompensatie, natuurgebieden, natuurontwikkeling, ruimtelijke-kwaliteit, ruimtelijke-ontwikkeling-en-volkshuisvesting, ruimtelijke-ordening
Thema Landbouw, Natuur- en landschapsbeheer, Organisatie en beleid, Natuur en milieu, Ruimtelijke ordening
Dataclassificatie High value dataset: Nee
Basisregister: Nee
Referentiedata: Nee
Versie Aanmaakdatum: 2012-09-30T00:00:00
Status: Beschikbaar

Gegevens over de aanbieder

Data eigenaar Overijssel
Publiceerder Overijssel
Contactpunt Naam van het contactpunt: team Beleidsinformatie, Provincie Overijssel
E-mail van het contactpunt: beleidsinformatie@overijssel.nl
Website van het contactpunt: https://www.overijssel.nl

Rechten en zichtbaarheid

Licentie Geen open licentie
Toegang Beperkt

Relaties en verwijzingen

Bron catalogus NationaalGeoregister.nl
 • download ZIP
  download bestand

  Toegangslink

  https://download.geoportaaloverijssel.nl/download/vector/e32ecb1c-a023-4db7-b2d0-f889ee6fac46

  Naam download
  Beschrijving download
  Taal Nederlands
  Taal van de metadata Nederlands
  Licentie Geen open licentie
  Bestandstype ZIP
 • website HTML
  download bestand

  Toegangslink

  https://services.geodataoverijssel.nl/viewer/layer/B46_natuur_en_landschap/B46_Natuurnetwerk_Nederland

  Naam website
  Beschrijving website
  Taal Nederlands
  Taal van de metadata Nederlands
  Licentie Geen open licentie
  Bestandstype HTML
  Mediatype text/html
Let op, dit zijn webservices.
 • B46_Natuurnetwerk_Nederland OGC:WFS

  Toegangslink

  https://services.geodataoverijssel.nl/geoserver/B46_natuur_en_landschap/wfs

  Naam B46_Natuurnetwerk_Nederland
  Beschrijving OGC:WFS
  Taal Nederlands
  Taal van de metadata Nederlands
  Licentie Geen open licentie
  Bestandstype OGC:WFS
  Mediatype application/xml
 • B46_Natuurnetwerk_Nederland OGC:WMS

  Toegangslink

  https://services.geodataoverijssel.nl/geoserver/B46_natuur_en_landschap/wms

  Naam B46_Natuurnetwerk_Nederland
  Beschrijving OGC:WMS
  Taal Nederlands
  Taal van de metadata Nederlands
  Licentie Geen open licentie
  Bestandstype OGC:WMS
  Mediatype application/xml

Is dit niet de dataset die u zoekt?