Terug naar alle datasets

Dataset

Beeldbepalend erfgoed - op basis van canon

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten

Data eigenaar

Zuid-Holland | Uit catalogus: NationaalGeoregister.nl

Alle datasets van deze eigenaar

Thema
Cultuur en recreatie
Status
Beschikbaar
Toegang
Publiek
Bijgewerkt
02-10-2017
Licentie
Publiek domein
Taal
Nederlands
Deze kaart bevat een selectie van beeldbepalend erfgoed, op basis van zeven
verschillende thematische verhalen. Die selectie weerspiegelt de historische
ontwikkeling van de provincie Zuid-Holland. De verhaallijnen betreffen: handel
en economie, landbouw, water, (militaire) verdedigingswerken, bestuur,
stedelijke ontwikkeling en architectonische bouwstijlen.
Bij de selectie van beeldbepalend erfgoed is zoveel mogelijk geput uit bestaande
bronnen en inventarisaties, met name de Canon van Zuid-Holland en de
Geschiedenis van Zuid-Holland. Vervolgens zijn de verhaallijnen in een expertsessie
verder aangevuld. De selectie van beeldbepalende erfgoed vertegenwoordigt
enkele belangrijke gebeurtenissen en momenten in de tijd, maar is niet
bedoeld om een compleet beeld te geven.
Het jaartal waarin het beeldbepalende erfgoed is gebouwd, is niet altijd eenduidig
te achterhalen. Vaak worden in verschillende bronnen verschillende jaartallen
gehanteerd of zijn verschillende delen van gebouwen in uiteenlopende
perioden gebouwd. We hebben waar mogelijk de jaartallen gebruikt zoals weergegeven
in de Regiocanons, op de website www.geschiedenisvanzuidholland.nl
of in het Monumentenregister van de Rijksdienst voor Cultureel erfgoed.
Daar waar nodig is aanvullende informatie gebruikt van verschillende object
gerelateerde websites.

Gegevens over de dataset

Titel Beeldbepalend erfgoed - op basis van canon
Identifier https://nationaalgeoregister.nl/geonetwork?uuid=14E2FB40-FD2E-4445-9CC3-B906ADFA6325
Taal Nederlands
Taal van de metadata Nederlands
Beschrijving Deze kaart bevat een selectie van beeldbepalend erfgoed, op basis van zeven verschillende thematische verhalen. Die selectie weerspiegelt de historische ontwikkeling van de provincie Zuid-Holland. De verhaallijnen betreffen: handel en economie, landbouw, water, (militaire) verdedigingswerken, bestuur, stedelijke ontwikkeling en architectonische bouwstijlen. Bij de selectie van beeldbepalend erfgoed is zoveel mogelijk geput uit bestaande bronnen en inventarisaties, met name de Canon van Zuid-Holland en de Geschiedenis van Zuid-Holland. Vervolgens zijn de verhaallijnen in een expertsessie verder aangevuld. De selectie van beeldbepalende erfgoed vertegenwoordigt enkele belangrijke gebeurtenissen en momenten in de tijd, maar is niet bedoeld om een compleet beeld te geven. Het jaartal waarin het beeldbepalende erfgoed is gebouwd, is niet altijd eenduidig te achterhalen. Vaak worden in verschillende bronnen verschillende jaartallen gehanteerd of zijn verschillende delen van gebouwen in uiteenlopende perioden gebouwd. We hebben waar mogelijk de jaartallen gebruikt zoals weergegeven in de Regiocanons, op de website www.geschiedenisvanzuidholland.nl of in het Monumentenregister van de Rijksdienst voor Cultureel erfgoed. Daar waar nodig is aanvullende informatie gebruikt van verschillende object gerelateerde websites.
Tags cultuur, cultuurbehoud, cultuurbeleid, cultuurhistorie
Thema Cultuur en recreatie
Dataclassificatie High value dataset: Nee
Basisregister: Nee
Referentiedata: Nee
Versie Aanmaakdatum: 2017-10-02T00:00:00
Status: Beschikbaar

Gegevens over de aanbieder

Data eigenaar Zuid-Holland
Publiceerder Zuid-Holland
Contactpunt Naam van het contactpunt: Provincie Zuid-Holland Directie Leefomgeving en Bestuur
E-mail van het contactpunt: teamgeo@pzh.nl
Website van het contactpunt: https://www.zuid-holland.nl

Rechten en zichtbaarheid

Licentie Publiek domein
Toegang Publiek

Relaties en verwijzingen

Bron catalogus NationaalGeoregister.nl
Let op, dit zijn webservices.
 • Beeldbepalend erfgoed - canon - totaal OGC:WMS

  Toegangslink

  https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Cultuur/Cultuurhistorie_Beeldbepalend_Erfgoed/MapServer/WmsServer

  Naam Beeldbepalend erfgoed - canon - totaal
  Beschrijving OGC:WMS
  Taal Nederlands
  Taal van de metadata Nederlands
  Licentie Publiek domein
  Bestandstype OGC:WMS
  Mediatype application/xml
 • Cultuur_Cultuurhistorie_WFS:Beeldbepalend erfgoed - canon OGC:WFS

  Toegangslink

  https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Cultuur/Cultuurhistorie_WFS/MapServer/WFSServer

  Naam Cultuur_Cultuurhistorie_WFS:Beeldbepalend erfgoed - canon
  Beschrijving OGC:WFS
  Taal Nederlands
  Taal van de metadata Nederlands
  Licentie Publiek domein
  Bestandstype OGC:WFS
  Mediatype application/xml

Is dit niet de dataset die u zoekt?