Terug naar alle datasets

Dataset

Aardkundige kenmerken

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten

Data eigenaar

Zuid-Holland | Uit catalogus: NationaalGeoregister.nl

Alle datasets van deze eigenaar

Thema
Natuur en milieu
Status
Beschikbaar
Toegang
Publiek
Bijgewerkt
06-07-2016
Licentie
Publiek domein
Taal
Nederlands
In opdracht van de Provincie Zuid-Holland heeft de combinatie GEO_LOGICAL/TBWI Consult/Buro Maerlant de rapportage Aardkundige kenmerken Zuid-Holland (2016) inclusief twee vlakdekkende aardkundige kenmerken kaarten opgesteld; 0 m- mv oppervlaktekaart en 0-3 m -mv kaart.
Het aardkundig erfgoed van de provincie Zuid-Holland is gevormd door zee, rivier, veenvorming en de wind en is grotendeels door de mens beinvloed. Aardkundige kenmerken zijn objectief waargenomen elementen of onderdelen van een landschap die informatie over de natuurlijke geschiedenis geven en die potentieel met een aardkundige waarde kunnen worden geinterpreteerd. Aardkundige kenmerken vertellen over de natuurlijke ontstaanswijze van een gebied en hebben een relatie met de geologische opbouw, geomorfologie (landvormen), geohydrologie en de bodems van een gebied. De waarde van bepaalde verschijningsvormen is afhankelijk van zeldzaamheid, mate van gaafheid, kenmerkendheid, zichtbaarheid, beleefbaarheid en toegankelijkheid.
In deze rapportage fase 1 ligt de nadruk op objectief waar te nemen aardkundige kenmerken in Zuid-Holland.
De hiervoor genoemde twee aardkundige kenmerkenkaarten zijn afgeleid van de Cultuurhistorische Hoofdstructuuur en de archelogische kenmerken. Het kenmerk van de laag 0-3 m is het overheersende voorkomende kenmerk van dit traject.
Eerdere inventarisaties van ongeveer 25 jaar terug hebben geleid tot 159 gebieden aardkundige objecten waarvoor een waardebepaling is uitgevoerd. Er bestaat nog geen (voor de gehele oppervlakte van Zuid-Holland) vlakdekkende inventarisatie op basis van de nieuwste methoden en inzichten. Daarom wordt vooralsnog als uitgangspunt genomen dat het gehele landschap van Zuid-Holland - in mindere of meerdere mate - aardkundig waardevol is.

Gegevens over de dataset

Titel Aardkundige kenmerken
Identifier https://nationaalgeoregister.nl/geonetwork?uuid=FE63E47C-58EB-4CEB-B3FF-B93C31B30A09
Taal Nederlands
Taal van de metadata Nederlands
Beschrijving In opdracht van de Provincie Zuid-Holland heeft de combinatie GEO_LOGICAL/TBWI Consult/Buro Maerlant de rapportage Aardkundige kenmerken Zuid-Holland (2016) inclusief twee vlakdekkende aardkundige kenmerken kaarten opgesteld; 0 m- mv oppervlaktekaart en 0-3 m -mv kaart. Het aardkundig erfgoed van de provincie Zuid-Holland is gevormd door zee, rivier, veenvorming en de wind en is grotendeels door de mens beinvloed. Aardkundige kenmerken zijn objectief waargenomen elementen of onderdelen van een landschap die informatie over de natuurlijke geschiedenis geven en die potentieel met een aardkundige waarde kunnen worden geinterpreteerd. Aardkundige kenmerken vertellen over de natuurlijke ontstaanswijze van een gebied en hebben een relatie met de geologische opbouw, geomorfologie (landvormen), geohydrologie en de bodems van een gebied. De waarde van bepaalde verschijningsvormen is afhankelijk van zeldzaamheid, mate van gaafheid, kenmerkendheid, zichtbaarheid, beleefbaarheid en toegankelijkheid. In deze rapportage fase 1 ligt de nadruk op objectief waar te nemen aardkundige kenmerken in Zuid-Holland. De hiervoor genoemde twee aardkundige kenmerkenkaarten zijn afgeleid van de Cultuurhistorische Hoofdstructuuur en de archelogische kenmerken. Het kenmerk van de laag 0-3 m is het overheersende voorkomende kenmerk van dit traject. Eerdere inventarisaties van ongeveer 25 jaar terug hebben geleid tot 159 gebieden aardkundige objecten waarvoor een waardebepaling is uitgevoerd. Er bestaat nog geen (voor de gehele oppervlakte van Zuid-Holland) vlakdekkende inventarisatie op basis van de nieuwste methoden en inzichten. Daarom wordt vooralsnog als uitgangspunt genomen dat het gehele landschap van Zuid-Holland - in mindere of meerdere mate - aardkundig waardevol is.
Tags aardkundige-waarden, archeologie, beschermde-gebieden, bodem, chs, geomorfologische-kaarten
Thema Natuur en milieu, Bodem, Organisatie en beleid, Cultuur en recreatie
Dataclassificatie High value dataset: Nee
Basisregister: Nee
Referentiedata: Nee
Versie Status: Beschikbaar

Gegevens over de aanbieder

Data eigenaar Zuid-Holland
Publiceerder Zuid-Holland
Contactpunt Naam van het contactpunt: Provincie Zuid-Holland Directie Leefomgeving en Bestuur
E-mail van het contactpunt: teamgeo@pzh.nl
Website van het contactpunt: https://www.zuid-holland.nl

Rechten en zichtbaarheid

Licentie Publiek domein
Toegang Publiek

Relaties en verwijzingen

Bron catalogus NationaalGeoregister.nl
Let op, dit zijn webservices.
 • Kenmerken maaiveld 0-1 m OGC:WMS

  Toegangslink

  https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Bodem/Bodem_identiteit/MapServer/WmsServer

  Naam Kenmerken maaiveld 0-1 m
  Beschrijving OGC:WMS
  Taal Nederlands
  Taal van de metadata Nederlands
  Licentie Publiek domein
  Bestandstype OGC:WMS
  Mediatype application/xml
 • Bodem_Bodem_beheer_WFS:Aardkundige_kenmerken_afzettingen OGC:WFS

  Toegangslink

  https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Bodem/Bodem_beheer_WFS/MapServer/WFSServer

  Naam Bodem_Bodem_beheer_WFS:Aardkundige_kenmerken_afzettingen
  Beschrijving OGC:WFS
  Taal Nederlands
  Taal van de metadata Nederlands
  Licentie Publiek domein
  Bestandstype OGC:WFS
  Mediatype application/xml
 • Kenmerken 1-3 m OGC:WMS

  Toegangslink

  https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Bodem/Bodem_identiteit/MapServer/WmsServer

  Naam Kenmerken 1-3 m
  Beschrijving OGC:WMS
  Taal Nederlands
  Taal van de metadata Nederlands
  Licentie Publiek domein
  Bestandstype OGC:WMS
  Mediatype application/xml
 • Kenmerken 3-5 m OGC:WMS

  Toegangslink

  https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Bodem/Bodem_identiteit/MapServer/WmsServer

  Naam Kenmerken 3-5 m
  Beschrijving OGC:WMS
  Taal Nederlands
  Taal van de metadata Nederlands
  Licentie Publiek domein
  Bestandstype OGC:WMS
  Mediatype application/xml
 • Kenmerken dieper dan 5 m OGC:WMS

  Toegangslink

  https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Bodem/Bodem_identiteit/MapServer/WmsServer

  Naam Kenmerken dieper dan 5 m
  Beschrijving OGC:WMS
  Taal Nederlands
  Taal van de metadata Nederlands
  Licentie Publiek domein
  Bestandstype OGC:WMS
  Mediatype application/xml
 • Kenmerken holoceen ruim dieper dan 5 m OGC:WMS

  Toegangslink

  https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Bodem/Bodem_identiteit/MapServer/WmsServer

  Naam Kenmerken holoceen ruim dieper dan 5 m
  Beschrijving OGC:WMS
  Taal Nederlands
  Taal van de metadata Nederlands
  Licentie Publiek domein
  Bestandstype OGC:WMS
  Mediatype application/xml

Is dit niet de dataset die u zoekt?