Dataset

Extensiveringsgebied intensieve veehouderij

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Limburg (Provincie)
Bijgewerkt 05-10-2022
Licentie Publiek domein
Thema
  • Landbouw
Toegang Publiek
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

De extensiveringsgebieden zijn in het kader van het reconstructieplan (2004, 2006) precies begrensd aan de hand van o.a. (zeer) verzuringsgevoelige natuurgebieden en het stroomvoerend winterbed van de Maas. In POL2014 en Omgevingsverordening 2014 is deze begrenzing overgenomen, behalve voor enkele gebieden buiten de goud- of zilvergroene natuurzone of bronsgroene landschapszone waarvoor de functie van ecologische verbindingszone is komen te vervallen.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://portal.prvlimburg.nl/geodata/PROVINCIALE_BELEIDSPLANNEN/wms?BBOX=140000,280000,255000,455000&EXCEPTIONS=INIMAGE&VERSION=1.1.1&FORMAT=image/png&SERVICE=WMS&LAYERS=VERORD_EXTENSIVERING_V&REQUEST=GetMap&SRS=EPSG:28992&WIDTH=600&HEIGHT=800
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

VERORD_EXTENSIVERING_V

OGC:WMS Publiek domein

https://portal.prvlimburg.nl/geodata/PROVINCIALE_BELEIDSPLANNEN/wms

OGC:WMS

VERORD_EXTENSIVERING_V

OGC:WFS Publiek domein

https://portal.prvlimburg.nl/geodata/PROVINCIALE_BELEIDSPLANNEN/wfs

OGC:WFS