Dataset

Intrinsieke nutrientenkringloop toplaag bodem (relatief)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
Bijgewerkt 15-11-2022
Licentie Publiek domein
Thema
  • Natuur en milieu
Toegang Publiek
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

Wat ziet U: De nutrientenhuishouding in de bovenste 20 cm van de bodem, obv samengestelde indicatorenset.

Belangrijk voor: alle groene functies van de bodem (landbouw in de eerste plaats, maar ook voor recreatie, natuur, parken en tuinen, en voor drinkwaterwinning)

Wat is de waarde: nutrienten zijn nodig voor de groei van planten. Een goede nutrientenhuishouding kenmerkt zich door het binden, loslaten en doorgeven van nutrienten op een gedoseerde wijze, zodat planten profiteren, maar het grondwater schoon blijft. De bodem heeft het vermogen om nutrienten te leveren, door verwering van minerale delen en oxidatie van organische stof.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

rivm_r2_gm_nutrcycl

OGC:WMS Publiek domein

https://data.rivm.nl/geo/ank/wms

OGC:WMS

Downloads

dank__rivm_r2_gm_nutrcycl

OGC:WCS Publiek domein

OGC:WCS